Series

Hans Andersson
Medeltida urbanisering. Uppsatser 1972-2015
Lund Studies in Historical Archaeology 19
2017 | Swedish

ISSN: 1653-1183
ISBN: 978-91-89578-72-2, 978-91-89578-71-5

I den här volymen presenteras ett urval av uppsatser, som Hans Andersson har publicerat under perioden 1972-2015 om medeltidens urbanisering. I dessa diskuteras framför allt hur man kan definiera urbanisering. Urbaniseringen ses här som en tämligen vid process som innefattar olika typer av centralorter, där staden är den mest utvecklade. Uppsatserna har spelat roll i den skandinaviska diskussionen om den medeltida urbaniseringen och har skrivits parallellt med den starka utveckling som stadsarkeologin haft i Sverige. Uppsatserna rör sig från bredare internationella till svenska perspektiv, både nationella och regionala.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05