Series

Anders Håkansson
Bebyggelsehierarkier och bylandskap. Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv
Lund Studies in Historical Archaeology 20
2017 | 317 p. | Swedish

ISSN: 1653-1183
ISBN: 978-91-89578-74-6

Boken behandlar övergången mellan vikingatid och tidig medeltid utifrån ett bebyggelsearkeologiskt källmaterial från Halland. Syftet är att diskutera gårdarnas byggda och sociala miljö, bybildning i regionen och organisationen av landskapet med målsättningen att skapa en mer realistisk bild av de lokala förhållandena i relation till en generell skandinavisk diskussion. Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt som inkluderar arkeologiska och historiska källor samt kulturgeografiska analyser, exponeras nya aspekter på landsbygdens organisation under tidig medeltid.
Anders Håkansson är verksam vid Kulturmiljö Halland, Stiftelsen Hallands Länsmuseer. Boken är hans doktorsavhandling.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05