Series

Lundakanikernas levnadsregler

Anna Minara Ciardi
Lundakanikernas levnadsregler. Aachenregeln och Consuetudines canonicae. Översättning från latinet med inledning och noter
Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 5
2003

89 p.
Swedish

ISSN: 0455-0196
ISBN: 91-89515-07-2
Publisher: Arken

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05