Serie

Anna Minara Ciardi
Lundakanikernas levnadsregler. Aachenregeln och Consuetudines canonicae. Översättning från latinet med inledning och noter
Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 5
2003 | 89 s. | svenska

ISSN: 0455-0196
ISBN: 91-89515-07-2
Förlag: Arken

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05