Series

Paul Tenngart
Jag spelar er förväntan. Självdramatisering i Paul Anderssons diktverk Berättarna
Critica Litterarum Lundensis 1
2002 | 281 p. | Swedish

ISSN: 1651-2367
ISBN: 91-970946-0-9

Varje text hur utan värde än,
blir lysande som död och sol och stränder,
när jag spelar er förväntan,
detta ojämförligt rika instrument

Så säger Harlequin till sin publik i Paul Anderssons Berättarna från 1955. Spelar med publikens förväntan gör också diktverkets upphovsman. I diktens spegel iscensätts den författargestalt som hade blivit ett fenomen i den litterära offentligheten. Diktarrollen prövas och nyanseras i ett spel med läsarnas förväntningar och estetiska positioner i samtiden. Berättarna anknyter också till det romantiska livsöde som gjort Paul Andersson till en legend i den svenska litteraturhistorien. Denna studie undersöker det betydelseskapande sambandet mellan en romantisk dikt, en uppmärksammad diktarposition och ett mytomspunnet liv.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05