Series

Skapa plats i landskapet

Magnus Andersson
Skapa plats i landskapet. Tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 42
2003

364 p.
Swedish

ISSN: 0065-0994
ISBN: 91-22-02004-7

Keywords: landskapsarkeologi | Sverige | Skåne | byggnadsarkeologi

Page Manager: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-10-05