Serie

Magnus Andersson
Skapa plats i landskapet. Tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 42
2003 | 364 s. | svenska

ISSN: 0065-0994
ISBN: 91-22-02004-7

Ämnesord: landskapsarkeologi | Sverige | Skåne | byggnadsarkeologi

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23