lunduniversity.lu.se

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Bertil Ejder, Thorsten Andersson (red.)
Kristianstads rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. D. 2, Registerdelen
Skånsk senmedeltid och renässans 20
2004

Svenska

ISSN: 0560-1878
ISBN: 91-974863-0-2

Borrow this bookRead this book

För att bli tillgänglig för moderna läsare har utgåvan av rådstuguboken (SSOR del 16) kompletterats med omfattande register, kommentarer och förklaringar.