Serie

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Bertil Ejder, Thorsten Andersson (red.)
Kristianstads rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. D. 2, Registerdelen
Skånsk senmedeltid och renässans 20
2004

217 s.
Svenska

ISSN: 0560-1878
ISBN: 91-974863-0-2

För att bli tillgänglig för moderna läsare har utgåvan av rådstuguboken (SSOR del 16) kompletterats med omfattande register, kommentarer och förklaringar.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05