Series

ISSN: 0455-0196

Faste- och påsktiden i Svenska kyrkan 2017

Faste- och påsktiden i Svenska kyrkan 2017

Curt Dahlgren | Faste- och påsktiden i Svenska kyrkan 2017. Redovisning av Luka 29 | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 13 | 2020

På 1940-talet började Kyrkohistoriska arkivet vid Lunds Universitet arbeta med att klarlägga förändringar i den samtida kyrkliga seden. Insamlingen av sådana uppgifter fann sin form på 1960-talet, då arkivet började sända ut rikstäckande frågelistor om den aktuella kyrkliga seden. ...

Read more

Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690

Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690

David Gudmundsson | Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690. Utgiven med inledning, noter och register | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 12 | 2016

Read more

”I dag Konung, i morgon död”

Anders Jarlert | ”I dag Konung, i morgon död”. Matthias Steuchius likpredikan över riksänkedrottningen Hedvig Eleonora och änkehertiginnan Hedvig Sofia utgiven med inledning och kommentar | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 11 | 2015

Read more

Den gustavianska bibelkommissionen

Den gustavianska bibelkommissionen

Tord Larsson | Den gustavianska bibelkommissionen. Första protokollsboken | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 9 | 2010

Read more

"Bäste biskop!"

"Bäste biskop!"

Anders Jarlert | "Bäste biskop!" Korrespondensen mellan drottning Victoria och biskop Gottfrid Billing 1900–1924 | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 10 | 2010

Read more

LUKA 27 om Kyrklig sed 2002

LUKA 27 om Kyrklig sed 2002

Göran Gustafsson | LUKA 27 om Kyrklig sed 2002. Materialbeskrivning, resultatredovisning, analyssempel | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 8 | 2006

Read more

Kyrkohistoriska omvärderingar

Samuel Rubenson, Anders Jarlert | Kyrkohistoriska omvärderingar | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 7 | 2005

Read more

Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson

Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson

Owe Samuelsson | Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 6 | Arken | 2004

Read more

Lundakanikernas levnadsregler

Anna Minara Ciardi | Lundakanikernas levnadsregler. Aachenregeln och Consuetudines canonicae. Översättning från latinet med inledning och noter | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 5 | Arken | 2003

Read more

Begravningssed på 1990-talet

Begravningssed på 1990-talet

Göran Gustafsson | Begravningssed på 1990-talet. Materialredovisning och resultatöversikt | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 4 | Arken | 2001

Read more

Laurentiistiftelsen i brytningstid

Laurentiistiftelsen i brytningstid

Sven O. Berglund | Laurentiistiftelsen i brytningstid. Minnen från ett studenthems tillkomst och uppbyggnad | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 3 | Arken | 2000

Read more

Kyrkohistoria i Lund

Kyrkohistoria i Lund

Anders Jarlert, Samuel Rubenson | Kyrkohistoria i Lund. Fyra föreläsningar | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 2 | 2000

Read more

Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt

Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt

Bo Ahlberg | Henric Schartau till Fredrica Skragge-Nettelbladt. Själavårdsbrev 1805–1821 | Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 1 | Arken | 2000

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05