lunduniversity.lu.se

Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681

Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681

Ola Svensson
Birgitta Tuvestrand, Guno Haskå, David Dunér (red.)
Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681. A I a: 1
Skånsk senmedeltid och renässans 24
2016

Svenska

ISSN: 0560-1878
ISBN: 978-91-980551-5-3

Borrow this bookRead this book