lunduniversity.lu.se

Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences

Ugglan (the Owl), Lund Studies in the History of Ideas and Sciences, is published by the Division of History of Ideas and Sciences at Lund University. The series was founded by Professor Gunnar Broberg in 1991 with the purpose of publishing conference reports, works in progress, source material, papers, etc. So far, seventeen volumes have been issued, most of them during the 1990s. But as Hegel states, the Owl is still flying. Its current editor is Professor Thomas Kaiserfeld.

Editor: Thomas Kaiserfeld

ISSN: 1102-4313

Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år

Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år

Matthew Norris, Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 18 | 2016

Den 20 maj 2016 samlades forna och nuvarande idéhistoriker för att fira ämnets femtioåriga historia vid Lunds universitet. Dagen bjöd på strålande väder, kroppslig välförplägnad och ett antal föredrag. De följer här tillsammans med fotodokumentation från de gågna åren ...

Read more

Vem styr forskningen?

Vem styr forskningen?

Gunnar Broberg, Bengt Forkman, Carl Magnus Pålsson (red.) | Vem styr forskningen? | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 17 | 2003

Read more

Risk och historia 2

Risk och historia 2

Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Risk och historia 2. Fyra uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 16 | 2002

Read more

Kulturanatomiska studier

Kulturanatomiska studier

Gunnar Broberg (red.) | Kulturanatomiska studier. Tillägnade Anja Edén och Sten Kindlundh | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 15 | 2001

Read more

Risk och historia

Risk och historia

Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Risk och historia. Sex uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 14 | 2000

Read more

Reaching for the Stars

Reaching for the Stars

Gustav Holmberg | Reaching for the Stars. Studies in the History of Swedish Stellar and Nebular Astronomy, 1860–1940 | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 13 | 1999

What is our place in the cosmos? New answers to this old question emerged during the first decades of the twentieth century. Astrophysics and stellar astronomy grew in importance. Gustav Holmberg shows how this process changed Swedish astronomy and how international connections developed. ...

Read more

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Gunnar Broberg (red.) | Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 12 | 2000

Studiet av filosofins historia är ett idéhistoriskt sammanhang erbjuder en rad speciella problem. Hur förhåller sig det filosofiska intresset till det historiska i filosofihistorien? Vilken roll spelar de filosofiska verkens litterära och retoriska utformning? Vilken betydelse ...

Read more

Att skriva filosofihistoria

Att skriva filosofihistoria

Svante Nordin, Jonas Hansson (red.) | Att skriva filosofihistoria | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 11 | 1998

Read more

Ugglan i dikt och bild

Ugglan i dikt och bild

Gunnar Broberg (red.) | Ugglan i dikt och bild | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 10 | 1997

Read more

Nordiska universitetskulturer

Nordiska universitetskulturer

Sten Högnäs (red.) | Nordiska universitetskulturer | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 9 | 1998

Read more

Att gestalta historien

Att gestalta historien

Jakob Christensson, Håkan Håkansson (red.) | Att gestalta historien | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 8 | 1997

Read more

Det personliga äktenskapet

Det personliga äktenskapet

Charlotte Christensen-Nugues | Det personliga äktenskapet. Ett exempel ur medeltida litteratur | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 7 | 1997

Read more

Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande

Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande

Svante Nordin, Rebecka Lettevall (red.) | Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 6 | 1996

Read more

Den idéhistoriska bilden

Den idéhistoriska bilden

Gunnar Broberg, Jakob Christensson (red.) | Den idéhistoriska bilden | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 5 | 1995

Read more

Statlig rasforskning

Statlig rasforskning

Gunnar Broberg | Statlig rasforskning. En historik över Rasbiologiska institutet. Andra upplagan | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 4 | 1995

I svensk nittonhundratalshistoria har Statens Institut för rasbiologi ofta uppmärksammats som ett lik i lasten. Institutet har framställts som belägg för en statligt sanktionerad rasism och som en härd för nazism. Institutets skamfilade rykte har använts i diskussionen om ...

Read more

Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner

Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner

Jakob Christensson | Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 3 | 1994

Read more

Upplysningens miljöer

Upplysningens miljöer

Gunnar Broberg (red.) | Upplysningens miljöer. Ett nordiskt perspektiv | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 2 | 1994

Read more

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Gunnar Broberg, Hertha Hanson, Elisabeth Mansén (red.) | Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 1 | 1991

Read more