lunduniversity.lu.se

Mediating Literature - A Theoretical and Practical Approach

LIVA50

Course code: LIVA50
Swedish title: Litteraturvetenskap: Litteraturförmedling i teori och praktik
ECTS credits: 7.5

Semester:

NB! The course is not given this semester. The information below was about autumn 2016.

Study period: autumn 2016
Type of studies: full time, day
Study period: 2016-10-28 – 2016-11-28
Language of instruction: Swedish
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: History A and Social Studies A or History 1b/1a1+1a2 and Social Studies 1b/1a1+1a2
Application code: LU-32541

Teachers: Anders Mortensen

Description

Kursen avser att ge ökad förståelse av litteraturförmedling som yrkesområde. Utifrån ett vidgat textbegrepp studeras litteraturens värde och funktioner såväl ur ett individuellt som ett samhälleligt perspektiv. Syftet är att vidga de studerandes teoretiska reflektion och att ge perspektiv på erfarenheter kring litteraturförmedling. Utifrån vetskapen om skönlitteraturens starka mänskliga potential och betydelsen av samtal och reflektion kring läsning för att frigöra denna kraft, avser kursen att ge professionsinriktad utbildning med fokus dels på aktuell forskning och teoribildning om skönlitteraturens och läsningens betydelse, dels på litteraturförmedlingens praktiska sammanhang. Kursen vänder sig till studenter och redan yrkesverksamma som vill komplettera sin utbildning med förmedlingskompetens. Kursen ges på kvartsfart. Examination sker vid ett gemensamt slutseminarium där ett tänkt förmedlingsprojekt redovisas i ett skriftligt paper som presenteras och försvaras.

Här finner du kursplattformen LUVIT

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions