Kurs

Kurskod: LIVA50
Engelsk titel: Mediating Literature - A Theoretical and Practical Approach
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2016.

Kurstillfälle: höstterminen 2016
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2016-10-28 – 2016-11-28
Anmälningskod: LU-32541
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)

Lärare: Anders Mortensen

Beskrivning

Kursen avser att ge ökad förståelse av litteraturförmedling som yrkesområde. Utifrån ett vidgat textbegrepp studeras litteraturens värde och funktioner såväl ur ett individuellt som ett samhälleligt perspektiv. Syftet är att vidga de studerandes teoretiska reflektion och att ge perspektiv på erfarenheter kring litteraturförmedling. Utifrån vetskapen om skönlitteraturens starka mänskliga potential och betydelsen av samtal och reflektion kring läsning för att frigöra denna kraft, avser kursen att ge professionsinriktad utbildning med fokus dels på aktuell forskning och teoribildning om skönlitteraturens och läsningens betydelse, dels på litteraturförmedlingens praktiska sammanhang. Kursen vänder sig till studenter och redan yrkesverksamma som vill komplettera sin utbildning med förmedlingskompetens. Kursen ges på kvartsfart. Examination sker vid ett gemensamt slutseminarium där ett tänkt förmedlingsprojekt redovisas i ett skriftligt paper som presenteras och försvaras.

Observera

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, forskning, personal mm.