Series

Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° is an academic series founded by Professor Holger Arbman in 1954. The series includes doctoral theses, monographs, tribute volumes and anthologies from research projects and conferences at the Department. The series features publications requiring a larger format due to a large number of illustrations of objects, survey records and maps.
The editors of the series have had a tradition of ensuring that all books published in the series are sound scholarly works of an internationally acceptable standard. The Acta Archaeologica Lundensia Series has a large number of national and international subscribers.

Editor: Fredrik Ekengren

ISSN: 0065-1001

Life and afterlife in the Nordic Bronze Age

Life and afterlife in the Nordic Bronze Age

Anna Tornberg, Andreas Svensson, Jan Apel (ed.) | Life and afterlife in the Nordic Bronze Age. Proceedings of the 15th Nordic Bronze Age Symposium held in Lund, Sweden, June 11-15, 2019 | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 37 | 2022

Life and afterlife in the Nordic Bronze Age contains some of the papers presented at the 15th Nordic Bronze Age Symposium, June 2019. Over these five days approximately 100 researchers of the Bronze Age gathered to present papers and discuss traditional research questions as well as ...

Read more

Från Lund till London och Paris

Från Lund till London och Paris

Påvel Nicklasson | Från Lund till London och Paris. Om Sven Nilsson, vildestadiet och resan 1836 | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 36 | 2021

Den här boken handlar om hur jordens, livets, människans och civilisationens historia hamnade på samma tidslinje och hur människan fick en lång historia bortom de äldsta texternas vittnesbörd, en förhistorisk tid. Boken handlar också om hur tyska, franska och brittiska ...

Read more

Från Stonehenge till Hagbards galge

Från Stonehenge till Hagbards galge

Påvel Nicklasson | Från Stonehenge till Hagbards galge. Om Sven Nilsson, bronsålder och fenicier | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 35 | 2018

Sommaren 1864 var den vittberömde Lundaprofessorn Sven Nilsson (1787-1883) en jagad man. Han hade just publicerat en avhandling om bronsåldern. Arkeologins sjuttiosjuårige nestor borde ha kunnat luta sig tillbaka och ta emot beröm. Istället hade han tvingats att försvara sin skrift ...

Read more

Baronens tårar

Baronens tårar

Påvel Nicklasson | Baronens tårar. Arkeologi och passion i Götiska förbundet | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 34 | 2015

Påvel Nicklassons nya bok Baronens tårar. Arkeologi och passion i Götiska förbundet visar hur arkeologin skapades under tidigt 1800-tal. Götiska förbundet var en brokig skara festglada stollar, skalder och patrioter under tidigt 1800-tal. Forntiden var en förlorad Guldålder och ...

Read more

Agrarian plant economy at Uppåkra and the surrounding area

Agrarian plant economy at Uppåkra and the surrounding area

Mikael Larsson | Agrarian plant economy at Uppåkra and the surrounding area. Archaeobotanical studies of an Iron Age regional center | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 33 | 2015

Read more

Att återupptäcka det glömda

Att återupptäcka det glömda

Bodil Petersson, Påvel Nicklasson (ed.) | Att återupptäcka det glömda. Aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 32 | 2012

Read more

Att aldrig vandra vill

Att aldrig vandra vill

Påvel Nicklasson | Att aldrig vandra vill. Johan Haquin Wallman, Sveriges förste arkeolog | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 31 | 2011

Johan Haquin Wallman (1792–1853) var sin generations skickligaste antikvarie. Under tjugo års tid reste han genom Sydsverige för att dokumentera fornlämningar. Han skrev prisbelönta avhandlingar och blev ledamot i Vitterhetsakademien. Han var sjuk i tuberkulos och malaria, upp över ...

Read more

Wirkmächtige Kommunikationsmedien

Wirkmächtige Kommunikationsmedien

Michaela Helmbrecht | Wirkmächtige Kommunikationsmedien. Menschenbilder der Vendel- und Wikingerzeit und ihre Kontexte | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 30 | 2011

Denna avhandling handlar om vendel- och vikingatida bilder av människor. Kan man identifiera bilderna med figurer som är kända från mytologin eller sagorna? Hur användes bilder under denna period? Vilka funktioner hade de? På vilka typer av föremål uppträder de? Genom redogörelsen för ...

Read more

Changing Landscapes and Persistent Places

Changing Landscapes and Persistent Places

Jenny Nord | Changing Landscapes and Persistent Places. An Exploration of the Bjäre Peninsula | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 29 | 2009

Changing landscapes and persistent places är en studie om kulturlandskapet på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. De många bronsålderslämningarna som tydligt präglar landskapsbilden i området utgör en utgångspunkt i arbetets syfte att öka förståelsen för det historiska djupet i dagens ...

Read more

Ritualization - Hybridization - Fragmentation

Ritualization - Hybridization - Fragmentation

Fredrik Ekengren | Ritualization - Hybridization - Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1–400 | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 28 | 2009

This book deals with the transformation of imported Roman vessels in Germania Magna during the Roman Iron Age, 1-400 AD. The concept of transformation in this context refers to the various ways these objects were interpreted, physically altered and consequently changed with regard to ...

Read more

Monuments and Minds

Eva S. Thäte | Monuments and Minds. Monument Re-use in Scandinavia in the Second Half of the First Millennium AD | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 27 | 2007

Read more

On the Road

On the Road

Kristina Jennbert, Birgitta Hårdh, Deborah Olausson (ed.) | On the Road. Studies in Honour of Lars Larsson | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 26 | 2007

Travel can take us to new places, but also to new knowledge. We can travel in time as well as in space, and travelling is by no means solely a phenomenon belonging to the present. The fifty-three articles in "On the road" illustrate the complexities of the concept of travel.  ...

Read more

The Transport Amphorae from Euesperides

The Transport Amphorae from Euesperides

Kristian Göransson | The Transport Amphorae from Euesperides. The Maritime Trade of a Cyrenaican City 400–250 BC | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 25 | 2007

The present thesis is a study of Mediterranean trade 400-250 BC through an examination of transport amphorae from the ancient Cyrenaican city of Euesperides (Benghazi), Libya. The material comes from excavations conducted from 1999-2006 by the Society for Libyan Studies. Amphorae ...

Read more

Decolonizing the Viking Age. 2, Death rituals in south-east Scandinavia AD 800–1000

Decolonizing the Viking Age. 2, Death rituals in south-east Scandinavia AD 800–1000

Fredrik Svanberg | Decolonizing the Viking Age. 2, Death rituals in south-east Scandinavia AD 800–1000 | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 24 | 2003

Read more

Rösen, ristningar och riter

Dag Widholm | Rösen, ristningar och riter | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 23 | 1998

Svärdet ljuger inte

Påvel Nicklasson | Svärdet ljuger inte. Vapenfynd från äldre järnålder på Sveriges fastland | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 22 | 1997

An Essay on Copper Flat Axes

An Essay on Copper Flat Axes

Björn Magnusson Staaf | An Essay on Copper Flat Axes | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 21 | 1996

Read more

Sedentariness during the Stone Age of Northern Sweden

Ove Halén | Sedentariness during the Stone Age of Northern Sweden. In the light of the Alträsket site, c. 5000 B.C., and the Comb Ware site Lillberget, c. 3900 B.C. Source critical problems of representativity in archaeology | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 20 | 1994

The archaeology of the cultural landscape

The archaeology of the cultural landscape

Lars Larsson, Johan Callmer, Berta Stjernquist (ed.) | The archaeology of the cultural landscape. Field work and research in a south Swedish rural region. Studies by Berta Stjernquist | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 19 | 1992

Read more

Figurplastik och gravskick hos Nord- och Nordösteuropas neolitiska fångstkulturer

Bożena Wyszomirska | Figurplastik och gravskick hos Nord- och Nordösteuropas neolitiska fångstkulturer | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 18 | 1984

Tidigneolitikum i Sydvästskåne

Mats Larsson | Tidigneolitikum i Sydvästskåne. Kronologi och bosättningsmönster | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 17 | 1984

Den produktiva gåvan

Kristina Jennbert | Den produktiva gåvan. Tradition och innovation i Sydskandinavien för omrking 5300 år sedan | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 16 | 1984

Maglarp

Barbro Sundnér | Maglarp. En tegelkyrka som historiskt källmaterial | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 15 | 1982

Ingelstorp

Märta Strömberg | Ingelstorp. Zur Siedlungsentwicklung eines südschwedischen Dorfes | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 14 | 1982

Håndverket i forandring

Håndverket i forandring

Axel Christophersen | Håndverket i forandring. Studier i horn- og beinhåndverkets utvikling i Lund c:a 1000-1350 | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° | 1980

Read more

Ageröd I:B – Ageröd I:D

Lars Larsson | Ageröd I:B – Ageröd I:D. A study of early Atlantic settlement in Scania | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 12 | 1978

Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800–1000 A.D

Johan Callmer | Trade beads and bead trade in Scandinavia ca. 800–1000 A.D | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 11 | 1977

Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden

Birgitta Hårdh | Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 9 | 1976

Lagmanshejdan

Lagmanshejdan

Lars Redin | Lagmanshejdan. Ett gravfält som spegling av sociala strukturer i Skanör | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 10 | 1976

Read more

The Rock Carvings of Götaland

Göran Burenhult | The Rock Carvings of Götaland | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 8 | 1973

On artifact analysis

Carl Cullberg | On artifact analysis. A study in the systematics and classification of a Scandinavian early bronze age material with metal analysis and chronology as contributing factors | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 7 | 1968

Ciste a cordoni (Rippenzisten)

Ciste a cordoni (Rippenzisten)

Berta Stjernquist | Ciste a cordoni (Rippenzisten). Produktion, Funktion, Diffusion. 2 vol | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 6 | 1967

Read more

Simris II

Simris II

Berta Stjernquist | Simris II. Bronze age problems in the light of the Simris excavation | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 5 | 1961

Read more

Untersuchungen zur jungeren Eisenzeit in Schonen

Märta Strömberg | Untersuchungen zur jungeren Eisenzeit in Schonen. Völkerwanderungzeit-Wikingerzeit | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 4 | 1961

Rang Mahal

Hanna Rydh | Rang Mahal. The Swedish archaeological expedition to India 1952-1954 | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 3 | 1959

Simris

Berta Stjernquist | Simris. On cultural connections of Scania in the Roman iron age | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 2 | 1955

The chronology of the Stone Age settlement of Scania, Sweden

Carl-Axel Althin | The chronology of the Stone Age settlement of Scania, Sweden | Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 1 | 1954

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05