lunduniversity.lu.se

Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis

ISSN: 0346-5438

Alla mäns prästadöme

Alla mäns prästadöme

Martin Nykvist | Alla mäns prästadöme. Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 65 | 2019

Read more

Rörelsen i stillhet och kraft: en organisationsbiografi över S:t Lukasstiftelsen som blev förbundet S:t Lukas

Ingvar Bengtsson | Rörelsen i stillhet och kraft: en organisationsbiografi över S:t Lukasstiftelsen som blev förbundet S:t Lukas | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 64 | 2019

Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn

Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn

Anders Jarlert (red.) | Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 63 | 2019

Read more

”En allians av något slag”

”En allians av något slag”

Mikael Hermansson | ”En allians av något slag”. Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och Church of England. 1909–1954 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 61 | 2018

Read more

On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture

On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture

A. M. Ciardi | On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture. Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 60 | 2016

Read more

Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989.

Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989.

Johan Herbertsson | Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684-1989. | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 59 | Universus | 2016

Read more

Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721

Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721

David Gudmundsson | Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 56 | Universus | 2014

Read more

Den vackra och erkända patriarchalismen

Den vackra och erkända patriarchalismen

Alexander Maurits | Den vackra och erkända patriarchalismen. Prästmannaideal och manlighet i den tidiga lundensiska högkyrkligheten, ca 1850−1900 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 54 | Universus | 2013

Den vackra och erkända patriarchalismen ger en bild av prästmannaidealet och det kristna mansidealet i Sverige under senare delen av 1800-talet. Här diskuteras frågan om kristen manlighet i relation till den lundensiska högkyrklighetens försvar av den samhälleliga och kyrkliga ...

Read more

Julkrubban i Svenska kyrkan

Julkrubban i Svenska kyrkan

Hans Ahlfors | Julkrubban i Svenska kyrkan. Julkrubbans reception i Stockholm, Göteborgs och Lunds stifts gudstjänstrum fram till 1900-talets slut | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 53 | 2012

Read more

"Allt detta lovar jag"

"Allt detta lovar jag"

Ingvar Bengtsson | "Allt detta lovar jag" Löftesmomentet vid prästvigning, med särskild hänsyn till debatten om prästeden vid kyrkomötena 1868–1893 och dess senare följder | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 52 | Artos & Norma | 2011

Read more

Magnus Friedrich Roos

Magnus Friedrich Roos

Anders Jarlert (red.) | Magnus Friedrich Roos. Ein Württembergtheologe und Schweden | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 51 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2011

Read more

Biskopsmötet i Sverige 1902–1924

Biskopsmötet i Sverige 1902–1924

Jarl Jergmar | Biskopsmötet i Sverige 1902–1924 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 50 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2007

Read more

Revival and communication

Revival and communication

Arne Bugge Amundsen (red.) | Revival and communication. Studies in the history of Scandinavian revivals, 1700–2000 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 49 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2007

Read more

Arkiv, fakultet, kyrka

Arkiv, fakultet, kyrka

Anders Jarlert (red.) | Arkiv, fakultet, kyrka. Festskrift till Ingmar Brohed | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 48 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2004

Read more

Lund – medeltida kyrkometropol

Lund – medeltida kyrkometropol

Per-Olov Ahrén, Anders Jarlert (red.) | Lund – medeltida kyrkometropol. Symposium i samband med ärkestiftet Lunds 900-årsjubileum, 27–28 april 2003 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 47 | Arcus förlag | 2004

Read more

Lojaliteten, prostarna, språket

Lojaliteten, prostarna, språket

Stig Alenäs | Lojaliteten, prostarna, språket. Studier i den kyrkliga "försvenskningen" i Lunds stift under 1680-talet | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 46 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2003

Read more

Glömda gudstecken

Glömda gudstecken

Tuve Skånberg | Glömda gudstecken. Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 45 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2003

Read more

Change and Identity

Change and Identity

Erik Sidenvall | Change and Identity. Protestant English Interpretations of John Henry Newman's Secession, 1845–1864 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 44 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2002

Read more

Engagemang i Lutherhjälpen

Engagemang i Lutherhjälpen

Lars Rubin | Engagemang i Lutherhjälpen. Studier av motiv och drivkrafter hos frivilligt aktiva | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 43 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2000

Read more

Med Bibeln som bekännelse och bekymmer

Rune W. Dahlén | Med Bibeln som bekännelse och bekymmer. Bibelsynsfrågan i Svenska missionsförbundet 1917-1942 med särskild hänsyn till Missionsskolan och samfundsledningen | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 42 | 1999

Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im nordisch-baltischen Raum

Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im nordisch-baltischen Raum

Anders Jarlert (red.) | Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im nordisch-baltischen Raum | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 41 | 1999

Read more

Dopsed i förändring

Dopsed i förändring

Ingegerd Sjölin | Dopsed i förändring. Studier av Örebro pastorat 1710-1910 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 40 | 1999

Read more

Kyrka och nationalism i Norden

Kyrka och nationalism i Norden

Ingmar Brohed (red.) | Kyrka och nationalism i Norden. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 39 | 1998

Read more

Sydsvenska baptister inför myndigheter

Owe Samuelsson | Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 38 | 1998

Barnet i kyrkohistorien

Barnet i kyrkohistorien

Anders Jarlert (red.) | Barnet i kyrkohistorien. Hilding Pleijel symposium 2 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 37 | 1998

Read more

Church and people in Britain and Scandinavia

Church and people in Britain and Scandinavia

Ingmar Brohed (red.) | Church and people in Britain and Scandinavia | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 36 | 1996

Read more

The Oxford Group, group revivalism, and the churches in Northern Europe, 1930-1945, with special reference to Scandinavia and Germany

The Oxford Group, group revivalism, and the churches in Northern Europe, 1930-1945, with special reference to Scandinavia and Germany

Anders Jarlert | The Oxford Group, group revivalism, and the churches in Northern Europe, 1930-1945, with special reference to Scandinavia and Germany | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 35 | 1995

Read more

Hilding Pleijel symposium

Hilding Pleijel symposium

Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis (red.) | Hilding Pleijel symposium. 19 oktober 1893-19 oktober 1993. Ett hundraårsjubileum | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 34 | 1995

Read more

Resan till continenten

Carl E. Normann, Barbro Lindgren (red.) | Resan till continenten. Christian August Sylvans resedagbok. Redigerad av Carl-Edvard Normann ; slutförd och med förord av Barbro Lindgren | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 33 | 1995

"God bless America!"

Kjell O U Lejon | "God bless America!" President George Bushs religio-politiska budskap | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 32 | 1994

Dödstanken i svensk romantik

Catharina Segerbank | Dödstanken i svensk romantik. Odödlighetstanke och uppståndelsetro hos tre svenska diktare. Per Daniel Amadeus Atterbom, Johan Olof Wallin, Erik Johan Stagnelius | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 31 | 1993

The Oxford Movement and Wesleyan Methodism in England 1833-1882

Mats Selén | The Oxford Movement and Wesleyan Methodism in England 1833-1882. A study in religious conflict | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 30 | 1992

Teaching and growth

Anders Björnberg | Teaching and growth. Christian religious education in a local and international missionary context 1900 till the early 1930's | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 29 | 1991

Ein Lebensraum für die Kirche

Ein Lebensraum für die Kirche

Thomas Björkman | Ein Lebensraum für die Kirche. Die Rundbriefe von Landesbischof D. Mitzenheim 1945-1970 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 28 | 1991

Read more

Förkunnarna och deras utbildning

Alf Lindberg | Förkunnarna och deras utbildning. Utbildningsfrågan inom Pingströrelsen, Lewi Pethrus ideologiska roll och de kvinnliga förkunnarnas situation | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 27 | 1991

Kvinnoklostren på Östgötaslätten under medeltiden

Kristin Parikh | Kvinnoklostren på Östgötaslätten under medeltiden. Asketiskt ideal - politisk realitet | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 26 | 1991

Biskops- och domprostutnämningar i Svenska kyrkan 1866-1989

Rune Imberg | Biskops- och domprostutnämningar i Svenska kyrkan 1866-1989 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 25 | 1991

The letters of St. Antony

Samuel Rubenson | The letters of St. Antony. Origenist theology, monastic tradition and the making of a saint | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 24 | 1990

Region och religion

Jan Carlsson | Region och religion. En regionindelning utifrån den kyrkliga sedens styrka på 1970-talet | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 23 | 1990

Från väckelse till samfund

Pétur Pétursson | Från väckelse till samfund. Svensk pingstmission på öarna i Nordatlanten | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 22 | 1990

Stiftskyrkans förnyelse

Lars Aldén | Stiftskyrkans förnyelse. Framväxten av stiftsmöten och stiftsråd i Svenska kyrkan till omkr 1920 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 21 | 1989

Fädernas kyrka - församlingens hus

Birgitta Rosén | Fädernas kyrka - församlingens hus. Svenska kyrkan och gudstjänstrummet ca 1890-1930 med speciell hänsyn till Stockholm | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 20 | 1988

Reagan, religion and politics

Kjell O U Lejon | Reagan, religion and politics. The revitalization of "a nation under God" during the 80s | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 19 | 1988

Peregrinatio religiosa

Aleksander Radler | Peregrinatio religiosa. Studien zum Religionsbegriff in der schwedischen Romantik. T. 1, Die christliche Persönlichkeitsphilosophie Erik Gustaf Geijers | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 18 | 1988

Tracts for the times

Rune Imberg | Tracts for the times. A complete survey of all the editions | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 17 | 1987

In quest of authority

Rune Imberg | In quest of authority. The "Tracts for the times" and the development of the Tractarian leaders, 1833-1841 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 16 | 1987

Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker

Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker

Anders Jarlert | Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 15 | 1987

Read more

Kyrkopolitik och nationalitet

Alvin Isberg | Kyrkopolitik och nationalitet. Ett dilemma för minoritetskyrkorna i mellankrigstidens Polen | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 14 | 1985

Ämbete och tro

Anders Jarlert | Ämbete och tro. En undersökning av den kyrkliga debatten i Göteborgs stift under slutet av 1800-talet | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 13 | 1984

Husförhöret under regressionsperioden i Lunds stift

Hans Wahlbom | Husförhöret under regressionsperioden i Lunds stift | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 12 | 1983

Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna

Rhode Struble | Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna. Den svenska pingströrelsens församlingssyn 1907-1947 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 11 | 1982

Konungens herravälde såsom rättvisans, fridens och frihetens beskydd

Kristin Drar | Konungens herravälde såsom rättvisans, fridens och frihetens beskydd. Medeltidens fursteideal i svenskt hög- och senmedeltida källmaterial | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 10 | 1980

Sällskap - samfund

Göran Åberg | Sällskap - samfund. Studier i Svenska alliansmissionens historia fram till 1950-talets mitt | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 9 | 1980

Johan Dillner

Leif Eeg-Olofsson | Johan Dillner. Präst, musiker och mystiker | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 8 | 1978

Offentligt förhör och konfirmation i Sverige under 1700-talet

Ingmar Brohed | Offentligt förhör och konfirmation i Sverige under 1700-talet. En case study rörande utvecklingen i Lunds stift | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 7 | 1977

Kyrka och judendom

Lars Edvardsson | Kyrka och judendom. Svensk judemission med särskild hänsyn till Svenska Israelsmissionens verksamhet 1875-1975 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 6 | 1976

Prostmötet i svenska kyrkan under 1900-talet

Ingmar Brohed | Prostmötet i svenska kyrkan under 1900-talet. Dess tillkomst och första verksamhetstid i Lunds stift och dess framväxt i övriga stift | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 5 | 1975

Confession and cooperation

Hugo Söderström | Confession and cooperation. The policy of the Augustana Synod in confessional matters and the synod's relations with other churches up to the beginning of the twentieth century | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 4 | 1973

Enhet och frihet

Göran Åberg | Enhet och frihet. Studier i Jönköpings missionsförenings historia med särskilt beaktande av organisationens förhållande till Svenska kyrkan, Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Svenska missionsförbundet | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 3 | 1972

Lekmannaverksamheten och församlingens förnyelse

Karl-Johan Tyrberg | Lekmannaverksamheten och församlingens förnyelse. Debatter och strävanden inom Lunds stift 1848- omkr. 1860 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 2 | 1972

Liberalteologi och kyrkopolitik

K.g. Hammar | Liberalteologi och kyrkopolitik. Kretsen kring Kristendomen och vår tid 1906- omkr. 1920 | Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 1 | 1972