Series

The Report Series is an academic series founded 1976 by Professor Berta Stjernquist. Report series contains minor publications, conference reports, departmental reports and archaeological reports.

The editors of the series have had a tradition of ensuring that all reports published in the series are sound scholarly works of an internationally acceptable standard. The Report Series has a large number of national and international subscribers.

Editor: Fredrik Ekengren

ISSN: 0281-3440

Understanding Bronze Age Life

Understanding Bronze Age Life

Katarina Botwid | Understanding Bronze Age Life. Pryssgården (LBA) in Sweden from an Artisanal Perspective | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 102 | 2017

Read more

Etiska perspektiv inom arkeologin

Etiska perspektiv inom arkeologin

Elisabeth Iregren, Kristina Jennbert (ed.) | Etiska perspektiv inom arkeologin. Studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 101 | 2015

Antologin Etiska perspektiv inom arkeologin innehåller fjorton kapitel där studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor. Boken är ett resultat av etikkurser som har getts inom arkeologiutbildningen. Dessa kurser har visat sig få stor betydelse både för de studenter ...

Read more

Skånskt järn från Arilds tid till Frans Suells dagar

Skånskt järn från Arilds tid till Frans Suells dagar

Anders Ödman (ed.) | Skånskt järn från Arilds tid till Frans Suells dagar. Tre traditioner av järnforskning | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 100 | 2014

Denna antologi utges som nummer 6 i en serie av böcker utgivna inom forskningsprojektet Norra Skånes Medeltid (Report series, Arkeologiska institutionen, Lund). Projektet startade 1986 och har bland annat behandlat järnproduktionens introduktion, omfattning och teknologi i det ...

Read more

Händelser längs en väg

Händelser längs en väg

Anders Ödman, Chatarina Ödman | Händelser längs en väg. Finjasjöbygden med den medeltida Hovdalaborgen i centrum – från folkvandringstid till stormaktstid | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 99 | 2011

Det har funnits flera uppfattningar om var Gamla Hovdala har stått. Förslag har funnits på att borgen har legat högst uppe på Espehöjden eller i Hjorthagen, men också att den skulle ha legat just där den hittades av en slump 1955. På platsen för Gamla Hovdala har det nu skett ...

Read more

Premonstratenserklostret i Östra Tommarp

Lars Jönsson, Ulrika Wallebom | Premonstratenserklostret i Östra Tommarp. Arkeologisk forskningsundersökning år 2005. Östra Tommarp 144:4, RAÄ 18, Östra Tommarps socken, Simrishamns kommun, Skåne län | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 98 | 2011

Read more

Hällristningar i Kronobergs län

Hällristningar i Kronobergs län

Peter Skoglund | Hällristningar i Kronobergs län. Motiv, myter och dokumentation | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 97 | 2006

Författare: Peter Skoglund med bidrag av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. Hällristningar är bilder och figurer som knackades in på block och berghällar under bronsåldern för omkring 3000 år sedan. Trots att den första hällristningen i Kronobergs län dokumenterades redan ...

Read more

A Tale of a Strange People

Mats G Larsson | A Tale of a Strange People. The Pitted Ware Culture in Southern Sweden | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 96 | 2006

Read more

Sacred Sites

Dag Widholm | Sacred Sites. Burial Customs in South Scandinavian Bronze and Iron Age | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 95 | 2006

Read more

Två män i en båt

Anders Berntsson | Två män i en båt. Om människans relation till havet i bronsåldern | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 93 | 2005

Read more

Järnåldersundersökningar i Skåne

Mimmi Tegnér | Järnåldersundersökningar i Skåne. Katalog över arkeologiska undersökningar 1960-2000 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 91 | Malmö kulturmiljö | 2005

Read more

Skeingeborg

Anders Ödman | Skeingeborg. Borgen som Saxo glömde | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 90 | 2005

Read more

Department of Archaeology and Ancient History, University of Lund, Annual Report 2002

Department of Archaeology and Ancient History, University of Lund, Annual Report 2002 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 89 | 2004

Dawn of Europe

Dawn of Europe

Carole Gillis, Deborah Olausson, Helle Vandkilde | Dawn of Europe | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 88 | 2004

For most of us, the word ‘European’ brings to mind a number of nations coexisting in a more or less single land area bounded by the Atlantic Ocean to the west, the Mediterranean to the south, and the North Pole to the north. The boundaries to the east are a little more diffuse. Since ...

Read more

A Tooth for a Tooth

Lars Larsson, Elisabeth Iregren (ed.) | A Tooth for a Tooth. Seminar for Odontologists, Osteologists and Archaeologists May 28th 1998 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 87 | 2003

Read more

Institute of Archaeology. University of Lund, Annual Report 1.1.2001– 31.12.2001

Institute of Archaeology. University of Lund, Annual Report 1.1.2001– 31.12.2001 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 86 | 2002

Bildkompendium. Historisk osteologi

Historisk osteologi (ed.) | Bildkompendium. Historisk osteologi | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 85 | 2002

Read more

Institute of Archaeology. University of Lund, Annual Report 1.1 2000– 31.12 2000

Institute of Archaeology. University of Lund, Annual Report 1.1 2000– 31.12 2000 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 84 | 2002

Monumentala gravformer i det äldsta bondesamhället

Lars Larsson (ed.) | Monumentala gravformer i det äldsta bondesamhället | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 83 | 2002

Monumentala gravformer i det äldsta bondesamhället Lars Larsson: Långhögar i Sydsverige Undersökningar av Jättegraven Aspekter på Jättegraven Arne Sjöström & Henrik Pihl: Undersökningar av Örnakulladösen Elisabeth Rudebeck: En tidigneolitisk långhög i Kristineberg Barbro ...

Read more

Keramik i Sydsverige: en handbok för arkeologer

Anders Lindahl, Deborah Olausson, Anne Carlie (ed.) | Keramik i Sydsverige: en handbok för arkeologer | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 2 | 2002

Read more

Kommunikation i tid och rum

Lars Larsson (ed.) | Kommunikation i tid och rum | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 82 | 2001

Read more

Krumknivar, kvinnor och kreatur

Erika Räf | Krumknivar, kvinnor och kreatur. Aspekter på kvinnligt genus under äldre järnålder på Öland ; Vad spelar djuren för roll? Om djur i öländska gravar från äldre järnålder | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 79-80 | 2001

Read more

Institute of Archaeology. University of Lund, Annual Report 1.1 1999–31.12.1999

Institute of Archaeology. University of Lund, Annual Report 1.1 1999–31.12.1999 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 78 | 2001

Stenåldersforskning i fokus

Ingrid Bergenstråhle, Sven Hellerström (ed.) | Stenåldersforskning i fokus. Inblickar och utblickar i sydskandinavisk stenåldersarkeologi | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 77 | 2001

Read more

Vittsjö

Anders Ödman | Vittsjö. En socken i dansk järnbruksbygd | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 76 | 2001

Read more

Järn

Anders Ödman (ed.) | Järn. Wittsjöskogkonferensen 1999 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 75 | 2000

Read more

Mölleholmen

Rüdiger Kelm | Mölleholmen. Eine slawische Inselsiedlung des 11. Jahrhunderts in Schonen, Südschweden | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 74 | 2000

Read more

Jarlens residens

Martin Hansson | Jarlens residens. Gammal och ny arkeologi på Hultaby borg | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 73 | 2000

Read more

Eketorp III

Kaj Borg | Eketorp III. Ett medeltidsarkeologiskt projekt | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 72 | 2000

Read more

Artefakter – arkeologiska ting

Anders Högberg | Artefakter – arkeologiska ting. En bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 71 | 2000

Read more

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.1.1998-31.12.1998

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.1.1998-31.12.1998 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 70 | 1999

De långa schaktens arkeologi

Mats Anglert (ed.) | De långa schaktens arkeologi. En utvärdering och analys av de infrastrukturella snitten genom landskapet | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 69 | 1999

Agundaborg och Källarholmen

Martin Hansson | Agundaborg och Källarholmen. Två medeltida “borgar” i Småland. Rapport över arkeologiska undersökningar av Agundaborg, RAÄ 39, Agunnaryd socken och Källarholmen, RAÄ 31, Ryssby socken, Ljungby kommun, Kronobergs län | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 68 | 1999

The common thread textile production during the late Iron Age - Viking Age

Eva Andersson | The common thread textile production during the late Iron Age - Viking Age | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 67 | 1999

I skuggan av vikingatiden – Om Skåne, Halland, Blekinge och Själland

Fredrik Svanberg | I skuggan av vikingatiden – Om Skåne, Halland, Blekinge och Själland | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 66 | 1999

Han Hon Den Det

C Caesar, I Gustin, B Petersson, E Rudebeck, E Räf, L Ströbeck (ed.) | Han Hon Den Det. Att integrera genus och kön i arkeologi | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 65 | 1999

Att gräva agrarhistoriska lämningar. Rapport från ett seminarium i Lund 1998

Mats Riddersporre (ed.) | Att gräva agrarhistoriska lämningar. Rapport från ett seminarium i Lund 1998 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 64 | 1998

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.1.1997-31.12.1997

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.1.1997-31.12.1997 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 63 | 1998

Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad. Arkeologi och medeltidsarkeologi

Eva Andersson | Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad. Arkeologi och medeltidsarkeologi | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 62 | 1998

Från byggnad till dokument

Gunhild Eriksdotter, Gunilla Gardelin, Pia Wallin | Från byggnad till dokument | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 61 | 1998

Sätt att se på fornlämningar

Anne Carlie, Eva Kretz | Sätt att se på fornlämningar. En teoretisk och metodisk grund för värdebedömning inom kulturmiljövården | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 60 | 1998

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1995-31.12.1996

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1995-31.12.1996 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 59 | 1996

Textilproduktion i Arkeologisk kontext

Eva Andersson | Textilproduktion i Arkeologisk kontext. En metodstudie av yngre järnåldersboplatser i Skåne | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 58 | 1996

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1994-30.6.1995

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1994-30.6.1995 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 57 | 1995

Bildkompendium för ARK 301. Stenåldern

Bozena Wyszomirska, Per Karsten (ed.) | Bildkompendium för ARK 301. Stenåldern | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 56 | 1995

I Adams barn…

E Iregren, L Redin (ed.) | I Adams barn…. En diskussion om etiska aspekter på museiförvaring och återbegravning av medeltida skelettmaterial | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 55 | 1995

Arkeologi och förmedling. Rapport från arkeologidagarna 18-19 januari 1994

E Andersson, M Dahlgren, K Jennbert (ed.) | Arkeologi och förmedling. Rapport från arkeologidagarna 18-19 januari 1994 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 54 | 1995

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1993-30.6.1994

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1993-30.6.1994 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 53 | 1994

Utvärdering av grundutbildningen vid Arkeologiska institutionen. Lunds universitet 1994

D Olausson (ed.) | Utvärdering av grundutbildningen vid Arkeologiska institutionen. Lunds universitet 1994 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 51 | 1994

An Essay on the Theory of History in Swedish Archaeology

Björn Magnusson Staaf | An Essay on the Theory of History in Swedish Archaeology | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 50 | 1994

Arkeologi och etik. Seminarium för arkeologer och osteologer 9 december 1993

Elisabeth Iregren, B Werbart (ed.) | Arkeologi och etik. Seminarium för arkeologer och osteologer 9 december 1993 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 52 | 1993

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1992–30.6.1993

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1992–30.6.1993 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 49 | 1993

Bronsålderns gravhögar. Rapport från ett symposium i Lund 15.XI–16.XI 1991

Lars Larsson | Bronsålderns gravhögar. Rapport från ett symposium i Lund 15.XI–16.XI 1991 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 48 | 1993

Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium för ARK 021

Birgitta Hårdh | Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium för ARK 021 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 47 | 1993

Populations of the Nordic countries

Elisabeth Iregren, R Liljekvist (ed.) | Populations of the Nordic countries. Human population biology from the present to the Mesolithic. Proceedings of the Second Seminar of Nordic Physical Anthropology | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 46 | 1993

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1991–30.6.1992

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1991–30.6.1992 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 45 | 1992

Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad för ARK 021

Eva Andersson | Inte utan en tråd. Kompendium i textilteknik och klädnad för ARK 021 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 44 | 1992

Contacts across the Baltic Sea during the Late Iron Age

B Hårdh, B Wyszomirska Werbart (ed.) | Contacts across the Baltic Sea during the Late Iron Age | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 43 | 1992

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1990–30.6.1991

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1990–30.6.1991 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 42 | 1991

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1989–30.6.1990

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1989–30.6.1990 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 41 | 1991

Arkeologi och makt. Rapport från arkeologidagarna 15–17 januari 1990

Lars Larsson, E Ryberg (ed.) | Arkeologi och makt. Rapport från arkeologidagarna 15–17 januari 1990 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 40 | 1991

Landskapsgeometri och astronomi i forntiden

Leif Sahlqvist | Landskapsgeometri och astronomi i forntiden | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 39 | 1990

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1988–30.6.1989

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1988–30.6.1989 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 38 | 1990

Bildkompendium för AK 001. Bronsåldern

Inger Håkansson | Bildkompendium för AK 001. Bronsåldern | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 37 | 1990

Stridsyxekultur i Sydskandinavien

Lars Larsson (ed.) | Stridsyxekultur i Sydskandinavien | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 36 | 1990

Bildkompendium för AK 001. Stenåldern

Bozena Wyszomirska | Bildkompendium för AK 001. Stenåldern | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 35 | 1990

Arkeologi och religion. Rapport från arkeologidagarna 16–18 januari 1989

Lars Larsson, Bozena Wyszomirska (ed.) | Arkeologi och religion. Rapport från arkeologidagarna 16–18 januari 1989 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 34 | 1989

Faunahistoriska Studier tillägnade Johannes Lepiksaar. Symposium 26 maj 1988

Elisabeth Iregren, R Liljekvist (ed.) | Faunahistoriska Studier tillägnade Johannes Lepiksaar. Symposium 26 maj 1988 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 33 | 1988

Gravskick och gravdata. Rapport från arkeologidagarna, 13–15 januari 1988

Ellisabeth Iregren, Kristina Jennbert, Lars Larsson (ed.) | Gravskick och gravdata. Rapport från arkeologidagarna, 13–15 januari 1988 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 32 | 1988

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1987–30.6.1988

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1987–30.6.1988 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 31 | 1988

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1986–30.6.1987

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1986–30.6.1987 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 30 | 1987

Hamnor, husbyar och ledung

Mats G Larsson | Hamnor, husbyar och ledung | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 29 | 1987

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1985–30.6.1986

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1985–30.6.1986 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 28 | 1986

Fyndet i chiffonjén. Utställningskatalog

BIrgitta Hårdh, Kenneth Jonsson | Fyndet i chiffonjén. Utställningskatalog | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 27 | 1986

Det sydsvenska kulturlandskapets förändring under 6000 år. Ystadsprojektet. En utställning om människan och miljön ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Utställningskatalog

Det sydsvenska kulturlandskapets förändring under 6000 år. Ystadsprojektet. En utställning om människan och miljön ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Utställningskatalog | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 26 | 1986

Forskaren och personen Gordon Childe

Bertil Helgesson, Mikael Jardbrink | Forskaren och personen Gordon Childe | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 25 | 1985

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1984–30.6.1985

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1984–30.6.1985 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 24 | 1985

Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium för AK 001

Birgitta Hårdh | Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium för AK 001 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 23 | 1985

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1984–30.6.1985

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1984–30.6.1985 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 22 | 1985

Perspective on archaeological theory and method. (Utg. Berta Stjernquist)

Perspective on archaeological theory and method. (Utg. Berta Stjernquist) | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 20 | 1984

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1982–30.6.1983

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1982–30.6.1983 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 18 | 1983

Struktur och förändring i bronsålderns samhälle. Rapport från det tredje nordiska symposiet för bronsåldersforskning i Lund 23–25 april 1983 (Utg. av Berta Stjernquist)

Struktur och förändring i bronsålderns samhälle. Rapport från det tredje nordiska symposiet för bronsåldersforskning i Lund 23–25 april 1983 (Utg. av Berta Stjernquist) | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 17 | 1983

Foteviken – handelsplats eller ledungshamn? Utställningskatalog

Birgitta Hårdh | Foteviken – handelsplats eller ledungshamn? Utställningskatalog | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 16 | 1983

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1981–30.6.1982

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1981–30.6.1982 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 15 | 1982

Den medeltida byn. Kompendium i bosättningshistoriska frågor och problem. (Utg. Erik Cinthio)

Den medeltida byn. Kompendium i bosättningshistoriska frågor och problem. (Utg. Erik Cinthio) | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 14 | 1982

Skateholmsprojektet

Lars Larsson | Skateholmsprojektet. En utställning om ett fångstsamhälle för 7000 år sedan. Utställningskatalog | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 13 | 1982

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1980–30.6.1981

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1980–30.6.1981 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 12 | 1981

Löddeköpingeundersökningen 1981. Undersökning av fastigheten 30:9. Utgångspunkter och problemställningar. Löddeköpingeundersökningen VI

Tom Ohlsson | Löddeköpingeundersökningen 1981. Undersökning av fastigheten 30:9. Utgångspunkter och problemställningar. Löddeköpingeundersökningen VI | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 11 | 1981

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1979–30.6.1980

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1979–30.6.1980 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 10 | 1980

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1978–30.6.1979

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1978–30.6.1979 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 9 | 1979

Från jägare till bonde

Kristina Jennbert Spång | Från jägare till bonde | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 8 | 1979

Kompendium i djurornamentik 1969. Illustrationer av Johan Callmer. 1970. Stencil. (Ny upplaga 1979)

Berta Stjernquist | Kompendium i djurornamentik 1969. Illustrationer av Johan Callmer. 1970. Stencil. (Ny upplaga 1979) | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 7 | 1979

Problemställning och metod för undersökning av mossboplatsen Ageröd V. Undervisningsmaterial

Lars Larsson | Problemställning och metod för undersökning av mossboplatsen Ageröd V. Undervisningsmaterial | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 6 | 1979

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1977–30.6.1978

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1977–30.6.1978 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 5 | 1978

Stenålderns ekonomi. Utställningskatalog

Bozena Wyszomirski, Marek Wyszomirski | Stenålderns ekonomi. Utställningskatalog | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 4 | 1978

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1976–30.6.1977

Institute of Archaeology, University of Lund, Annual Report 1.7.1976–30.6.1977 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 3 | 1977

Stenåldersjägare i inlandsmiljö

Lars Larsson | Stenåldersjägare i inlandsmiljö. En utställning om människan och hennes miljö i mellersta Skåne under jägar- och samlarstenåldern | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 2 | 1977

Vikingars vardag

Tom Ohlsson | Vikingars vardag. En utställning om Löddeköpinge | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 1 | 1976

Anthropological report on the Mesolithic graves from Skateholm, Southern Sweden. I. Excavation Seasons 1980–1982

Ove Persson, Evy Persson | Anthropological report on the Mesolithic graves from Skateholm, Southern Sweden. I. Excavation Seasons 1980–1982 | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 21

Report on the anthropometrics of the skeletons from the early medieval cemetery in Löddeköpinge (Scania, S. Sweden). The Löddeköpinge Investigation V

O Persson, E Persson | Report on the anthropometrics of the skeletons from the early medieval cemetery in Löddeköpinge (Scania, S. Sweden). The Löddeköpinge Investigation V | Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 19

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05