Series

Ugglan (the Owl), Lund Studies in the History of Ideas and Sciences, is published by the Division of History of Ideas and Sciences at Lund University. The series was founded by Professor Gunnar Broberg in 1991 with the purpose of publishing conference reports, works in progress, source material, papers, etc.

Editor: David Dunér

ISSN: 1102-4313

Homo sapiens och andra djur

Homo sapiens och andra djur

David Dunér, Svante Nordin, Anna Tunlid (ed.) | Homo sapiens och andra djur. Gunnar Broberg som idé- och lärdomshistoriker | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 19 | 2023

”En människas biografi börjar långt före födseln och fortsätter långt efter döden. Den hänger ihop med natur och tid, den lever och dör beroende på väder och vind och vård. Den formas av föräldrar och av dem som minns eller föresatt sig att lyssna på vad som finns kvar, spåren i ...

Read more

Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år

Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år

Matthew Norris, Gunnar Broberg, Svante Nordin (ed.) | Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 18 | 2016

Den 20 maj 2016 samlades forna och nuvarande idéhistoriker för att fira ämnets femtioåriga historia vid Lunds universitet. Dagen bjöd på strålande väder, kroppslig välförplägnad och ett antal föredrag. De följer här tillsammans med fotodokumentation från de gågna åren.

Read more

Vem styr forskningen?

Vem styr forskningen?

Gunnar Broberg, Bengt Forkman, Carl Magnus Pålsson (ed.) | Vem styr forskningen? | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 17 | 2003

Den sjunde februari 2003 samlades ett sextiotal forskare, administratörer och politiker på Biskopshuset, Lunds universitet, för att diskutera den allt mer brännande frågan om vem som egentligen styr forskningen. Är det politikerna, näringslivet eller forskarna? Och vilken grupp eller ...

Read more

Risk och historia 2

Risk och historia 2

Gunnar Broberg, Svante Nordin (ed.) | Risk och historia 2. Fyra uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 16 | 2002

Denna lilla samling uppsatser utgör fortsättningen på den volym som gavs ut i Ugglan som nummer 14, Risk och Historia 1. Där ingick uppsatser bland annat om katastrofen i Lissabon 1755 och om Titanics undergång. Denna nya går vidare på dessa teman men med mindre våldsamma exempel.  ...

Read more

Kulturanatomiska studier

Kulturanatomiska studier

Gunnar Broberg (ed.) | Kulturanatomiska studier. Tillägnade Anja Edén och Sten Kindlundh | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 15 | 2001

Kulturanatomiska studier ger exempel på den rika historia som anatomiämnet haft vid Lund universitet. Boken erbjuder ett antal inblickar i samspelet mellan humaniora och medicin från 1750-talet och framåt. Ett andra block uppsatser behandlar kulturvetenskaperna sådana de bedrivs idag ...

Read more

Risk och historia

Risk och historia

Gunnar Broberg, Svante Nordin (ed.) | Risk och historia. Sex uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 14 | 2000

Under senare år har en utomordentligt stark uppmärksamhet ägnats risktänkande, analysen av risker, hanterandet av risker. Inom forskningen har man bland annat diskuterat risker i samband med sjukdomar, klimat, miljöutsläpp, kärnkraftsanvändning, risker för samhällets stabilitet och ...

Read more

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Gunnar Broberg (ed.) | Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 12 | 2000

Den svenska steriliseringspolitiken har tilldragit sig stort intresse, både nationellt och internationellt. Föreliggande fem studier behandlar hur steriliseringslagarna tillämpades i praktiken ute på lokala anstalter, samt olika personliga ställningstaganden. De är baserade på ...

Read more

Reaching for the Stars

Reaching for the Stars

Gustav Holmberg | Reaching for the Stars. Studies in the History of Swedish Stellar and Nebular Astronomy, 1860–1940 | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 13 | 1999

What is our place in the cosmos? New answers to this old question emerged during the first decades of the twentieth century. Astrophysics and stellar astronomy grew in importance. Gustav Holmberg shows how this process changed Swedish astronomy and how international connections ...

Read more

Nordiska universitetskulturer

Nordiska universitetskulturer

Sten Högnäs (ed.) | Nordiska universitetskulturer | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 9 | 1998

Man kan tala om en universitetskultur i ungefär samma mening som en företagskultur eller en politisk kultur. I den här skriften undersöks nationella akademiska sedvänjor, ideal och traditioner som gör sig gällande inom högskolorna i ett land – utvecklingen av en nationell akademisk ...

Read more

Att skriva filosofihistoria

Att skriva filosofihistoria

Svante Nordin, Jonas Hansson (ed.) | Att skriva filosofihistoria | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 11 | 1998

Studiet av filosofins historia är ett idéhistoriskt sammanhang erbjuder en rad speciella problem. Hur förhåller sig det filosofiska intresset till det historiska i filosofihistorien? Vilken roll spelar de filosofiska verkens litterära och retoriska utformning? Vilken betydelse har ...

Read more

Att gestalta historien

Att gestalta historien

Jakob Christensson, Håkan Håkansson (ed.) | Att gestalta historien | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 8 | 1997

Read more

Det personliga äktenskapet

Det personliga äktenskapet

Charlotte Christensen-Nugues | Det personliga äktenskapet. Ett exempel ur medeltida litteratur | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 7 | 1997

I samband med den gregorianska reformen övertog kyrkan gradvis den juridiska makten över äktenskapet. De teorier som utvecklades inom kyrkan lade tonvikten vid äktenskapets personliga sida, det äktenskapliga sakramentets grund var unionen mellan två individer genom deras fria, ...

Read more

Ugglan i dikt och bild

Ugglan i dikt och bild

Gunnar Broberg (ed.) | Ugglan i dikt och bild | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 10 | 1997

Det låter sig med Hegel lätt sägas att ugglan lyfter först i skymningen. Men vad är denna nattfågels innebörd? Hegel menade med sin liknelse att visheten alltid är för sent ute. För honom var ugglan Pallas Athenas fågel, förnuftet inkarnerat, något som i våra dagar också går igen i ...

Read more

Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande

Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande

Svante Nordin, Rebecka Lettevall (ed.) | Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 6 | 1996

Den politisk-filosofiska debatten har under de senaste 10–15 åren i hög grad kommit att intressera sig för begreppen dygd och medborgarskap. Fokuseringen har under samma period lagts på problem som politikerföraktet, politikens försvagande i förhållande till marknaden och ändrade ...

Read more

Den idéhistoriska bilden

Den idéhistoriska bilden

Gunnar Broberg, Jakob Christensson (ed.) | Den idéhistoriska bilden | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 5 | 1995

Bilden utövar ett enormt inflytande på vårt tankeliv. Genom århundradena har den tjänat olika religiösa, vetenskapliga och politiska syften. Idag är dess påverkan troligen större än någonsin. Dagens barn bläddrar flinkt i datorvärldens symbolspråk. De tre stora ...

Read more

Statlig rasforskning

Statlig rasforskning

Gunnar Broberg | Statlig rasforskning. En historik över Rasbiologiska institutet | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 4 | 1995

I svensk nittonhundratalshistoria har Statens Institut för rasbiologi ofta uppmärksammats som ett lik i lasten. Institutet har framställts som belägg för en statligt sanktionerad rasism och som en härd för nazism. Institutets skamfilade rykte har använts i diskussionen om den svenska ...

Read more

Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner

Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner

Jakob Christensson | Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 3 | 1994

Sjuttonhundratalet, Upplysningens århundrade. Ett århundrade som såg bara alltför många Unga män fåfängt söka lyckan på litteraturens fält i Voltaires och Kellgrens kölvatten. Vad innebar Upplysningen för en sådan skrivande människa fjärran från filosofernas salonger i Paris? Carl ...

Read more

Upplysningens miljöer

Upplysningens miljöer

Gunnar Broberg (ed.) | Upplysningens miljöer. Ett nordiskt perspektiv | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 2 | 1994

Read more

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Gunnar Broberg, Hertha Hanson, Elisabeth Mansén (ed.) | Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år | Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 1 | 1991

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05