lunduniversity.lu.se

Studia historica Lundensia

Studia historica Lundensia was launched in 2001 and replaced several previous publication series from the Department of History, primarily Bibliotheca historica Lundensis, started in 1955. The series mainly features theses from the department, but it is also open to publication of works of senior scholars and anthologies. The series has lacked a uniform design since 2007, but as of 2013, it will be edited more actively.

Editors: Lars Edgren, Yvonne Maria Werner and Ulf Zander

ISSN: 1650-755X

Historia i futurum

Historia i futurum

Helén Persson | Historia i futurum. Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012 | Studia historica Lundensia 31 | 2018

Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2012 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt ...

Read more

Moderna kvinnor

Moderna kvinnor

Emma Severinsson | Moderna kvinnor. Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1921 -1933 | Studia historica Lundensia 30 | 2018

De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en ...

Read more

Historia och historiker

Historia och historiker

Lars Edgren | Historia och historiker. Om Lunds universitet genom 350 år | Studia historica Lundensia 29 | 2018

Lunds universitet invigdes i januari 1668 och ända sedan dess har det funnits verksamma historiker vid lärosätet. I denna bok, som samlar bidrag från Historiska institutionens jubileumsföreläsningar under 2017, skriver lundahistoriker av idag om universitetets äldsta historia ...

Read more

Nordens historiker

Nordens historiker

Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad, Hanne Sanders (red.) | Nordens historiker. En vänbok till Harald Gustafsson | Studia historica Lundensia 28 | 2018

Nordens historiker är en festskrift tillägnad Harald Gustafsson, professor i historia vid Lunds universitet. Boken samlar forskare från hela Norden och visar på förtjänsterna med att skriva historia utifrån ett gränsöverskridande nordiskt perspektiv. Detta arbetssätt har ...

Read more

Between Utopia and Home

Between Utopia and Home

Agneta Edman | Between Utopia and Home. Swedish radical travel writing 1947-1966 | Studia historica Lundensia 27 | 2017

Read more

Det omstridda arvet

Det omstridda arvet

Valter Lundell | Det omstridda arvet. Den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk historiekultur | Studia historica Lundensia 26 | 2017

I Danmark och Sverige råder ett asymmetriskt förhållningssätt till den nazistiska och den kommunistiska erfarenheten. Medan den förra omfattas av konsensus, omgärdas den senare av oenighet. Föreliggande studie utgår från denna oenighet och undersöker hur den hanteras i dansk ...

Read more

Mellan flykt och förändring

Mellan flykt och förändring

Kristoffer Ekberg | Mellan flykt och förändring. Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö | Studia historica Lundensia 25 | 2016

Vad innebär det att vara en del av samhället? Vilket utrymme finns det för att drömma om ett annat? I 1970-talets Sverige valde ett antal personer och grupper att bygga upp egna experimentsamhällen för andra typer av liv, personer och grupper som kallades alternativa. I form ...

Read more

Historia från tidskriftsredaktionen

Historia från tidskriftsredaktionen

Marianne Sjöland | Historia från tidskriftsredaktionen. En komparativ studie av Populär Historias och History Todays historieskrivning | Studia historica Lundensia 24 | 2016

Trots de populärhistoriska tidskrifternas stora spridning har historiker hittills visat litet intresse för historieskrivningen i dem. Populärhistoriska tidskrifter läses av en ansenlig mängd människor. I Pressbyråns tidningshyllor trängs svenska, brittiska och tyska historiska ...

Read more

Politikens drivfjäder

Politikens drivfjäder

Erik Bodensten | Politikens drivfjäder. Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken | Studia historica Lundensia 23 | 2016

Hur kan den moraliskt fördärvade och lättkorrumperade människan upprätta ett stabilt självstyre? Vilka medborgare är tillräckligt dygdiga för att anförtros styret? Och hur kan de skiljas från de korrumperade? Dessa frågor var av central politisk betydelse för den förmoderna ...

Read more

Utmaningarna mot demokratins skola

Utmaningarna mot demokratins skola

Per Höjeberg | Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945 | Studia historica Lundensia 22 | 2016

Read more

Exkludering, assimilering eller utrotning? "Tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955

Exkludering, assimilering eller utrotning? "Tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955

Martin Eriksson | Exkludering, assimilering eller utrotning? "Tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955 | Studia historica Lundensia 21 | 2015

Read more

Resandets gränser

Resandets gränser

Maria Nyman | Resandets gränser. Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet | Studia historica Lundensia 20 | Södertörns högskola | 2013

Read more

"We are in the Congo now"

"We are in the Congo now"

Andreas Tullberg | "We are in the Congo now" Sweden and the trinity of peacekeeping during the Congo crisis 1960-1964 | Studia historica Lundensia 19 | 2012

Read more

Upplevelsens poetik

Upplevelsens poetik

Anna Alm | Upplevelsens poetik. Slöjdseminariet på Nääs 1880–1940 | Studia historica Lundensia 18 | 2012

Read more

Att plantera ett barn

Att plantera ett barn

Carolina Jonsson Malm | Att plantera ett barn. Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik | Studia historica Lundensia 17 | 2011

Read more

Åldrandet och språket

Åldrandet och språket

Anna Rosengren | Åldrandet och språket. En språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975 | Studia historica Lundensia 16 | 2011

Read more

Mellem afrikaner og kreol

Mellem afrikaner og kreol

Louise Sebro | Mellem afrikaner og kreol. Etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien 1730–1770 | Studia historica Lundensia 15 | 2010

Read more

De värjde sin rätt

De värjde sin rätt

Mathias Cederholm | De värjde sin rätt. Senmedeltida bondemotstånd i Skåne och Småland | Studia historica Lundensia 14 | 2007

Read more

Skuld och oskuld

Skuld och oskuld

Eva Bergenlöv | Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800 | Studia historica Lundensia 13 | Nordic Academic Press | 2004

Read more

Tidningsmakt och politiska organisationer

Tidningsmakt och politiska organisationer

Curt Åke Olsson | Tidningsmakt och politiska organisationer. Den borgerliga samlingsrörelsen i Fyrstadskretsen 1962-1968 | Studia historica Lundensia 12 | Nordic Academic Press | 2003

Read more

Mellan två riken

Mellan två riken

Jens Lerbom | Mellan två riken. Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500–1700 | Studia historica Lundensia 11 | Nordic Academic Press | 2003

Read more

Americanitis

Americanitis

Martin Alm | Americanitis. Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren 1900-1939 | Studia historica Lundensia 10 | Nordic Academic Press | 2003

Read more

Kampen för erkännande

Kampen för erkännande

Andreas Linderoth | Kampen för erkännande. DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972 | Studia historica Lundensia 9 | 2002

Read more

Handel och vandel

Handel och vandel

Solveig Fagerlund | Handel och vandel. Vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv. Helsingborg ca 1680–1709 | Studia historica Lundensia 8 | 2002

Read more

Makt, möten, gränser

Makt, möten, gränser

Karl Bergman | Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669–70 | Studia historica Lundensia 7 | Nordic Academic Press | 2002

Read more

Den nationella modern

Den nationella modern

Charlotte Tornbjer | Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft | Studia historica Lundensia 6 | 2002

Read more

Pestens gåta

Pestens gåta

Bodil Persson | Pestens gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne | Studia historica Lundensia 5 | Nordic Academic Press | 2001

Read more

Gods, kvinnor och stickning

Gods, kvinnor och stickning

Per Göran Johansson | Gods, kvinnor och stickning. Tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870 | Studia historica Lundensia 4 | 2001

Read more

Experience and Identity

Experience and Identity

Anna Lindberg | Experience and Identity. A Historical Account of Class, Caste, and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930–2000 | Studia historica Lundensia 3 | 2001

Read more

Ett massmedium för folket

Ett massmedium för folket

Elisabeth Reuterswärd | Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle | Studia historica Lundensia 2 | Nordic Academic Press | 2001

Read more

Kvinnor mot krig

Kvinnor mot krig

Irene Andersson | Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914–1940 | Studia historica Lundensia 1 | 2001

Read more