All volumes ...

Information som problem

Information som problem

Otfried Czaika, Jonas Nordin, Pelle Snickars (ed.) | Information som problem. Medieanalytiska texter från medeltid till framtid | 2014

Vad är information? Är information detsamma som kunskap? Har värderingen av information förändrats över tid? Är all information viktig? Är all information nyttig? Vem kontrollerar informationen? Skall information kontrolleras? Kan information vara fri?

Read more/download (external website)

Recherches sur le français des XVe et XVIe siècles et sur sa codification par les théoriciens de l’époque

Sven-Gösta Neumann | Recherches sur le français des XVe et XVIe siècles et sur sa codification par les théoriciens de l’époque | 1959

Svärdet ljuger inte

Påvel Nicklasson | Svärdet ljuger inte. Vapenfynd från äldre järnålder på Sveriges fastland | 1997

Public Reading and Aural Intensity

Public Reading and Aural Intensity

Dan Nässelqvist | Public Reading and Aural Intensity. An Analysis of the Soundscape in John 1–4 | Non-serial books – Philosophy and Religion | 2014

Read more

Mora and prosodic coordination

Mora and prosodic coordination

Yasuka Nagano-Madsen | Mora and prosodic coordination. A phonetic study of Japanese, Eskimo and Yoruba | 1992

Read more

Perspectives on misspellings

Kerstin Nauclér | Perspectives on misspellings. A phonetic, phonological and psycholinguistic study | 1980

Homelands Lost and Gained

Homelands Lost and Gained

Magdalena Naum | Homelands Lost and Gained. Slavic Migration and Settlement on Bornholm in the Early Middle Ages | 2008

This doctoral thesis examines early medieval Slavic migration to the island of Bornholm (Denmark). With a combination of interdisciplinary theories and methods, which focus on human translocation and memory and identity construction, a holistic approach to the studies of migration in ...

Read more

Collecting curiosities

Collecting curiosities

Magdalena Naum, Gitte Ingvardson (ed.) | Collecting curiosities. Eighteenth-century Museum Stobaeanum and the development of ethnographic collections in the nineteenth century | Non-serial books – History and Archaeology | 2020

In 1735, professor Kilian Stobæus donated his collections to Lund University laying the foundation for the university’s first museum. The ‘Museum Stobæanum’ contained over 3000 natural history, historical and ethnographic objects typical of the cabinets of curiosity. This richly ...

Read more

Developmental studies of dysphonology in children

Ulrika Nettelbladt | Developmental studies of dysphonology in children | 1983

Att aldrig vandra vill

Att aldrig vandra vill

Påvel Nicklasson | Att aldrig vandra vill. Johan Haquin Wallman, Sveriges förste arkeolog | 2011

Johan Haquin Wallman (1792–1853) var sin generations skickligaste antikvarie. Under tjugo års tid reste han genom Sydsverige för att dokumentera fornlämningar. Han skrev prisbelönta avhandlingar och blev ledamot i Vitterhetsakademien. Han var sjuk i tuberkulos och malaria, upp över ...

Read more

Baronens tårar

Baronens tårar

Påvel Nicklasson | Baronens tårar. Arkeologi och passion i Götiska förbundet | 2015

Påvel Nicklassons nya bok Baronens tårar. Arkeologi och passion i Götiska förbundet visar hur arkeologin skapades under tidigt 1800-tal. Götiska förbundet var en brokig skara festglada stollar, skalder och patrioter under tidigt 1800-tal. Forntiden var en förlorad Guldålder och ...

Read more

Det lilla landet Vista

Det lilla landet Vista

Påvel Nicklasson | Det lilla landet Vista | 2008

På 1990-talet grävde författaren och studenter vid Arkeologiska institutionen i Lund en sönderplöjd gravhög i Skärstad i norra Småland. I högen hade en rikt utrustad man från Vendeltid gravlagts. Sedan dess har författaren tillbringat flera år i arkiv för att spåra dokument som ...

Read more

En vit fläck på kartan

Påvel Nicklasson | En vit fläck på kartan. Norra Småland under bronsålder och järnålder | 2005

Read more

Från Lund till London och Paris

Från Lund till London och Paris

Påvel Nicklasson | Från Lund till London och Paris. Om Sven Nilsson, vildestadiet och resan 1836 | 2021

Den här boken handlar om hur jordens, livets, människans och civilisationens historia hamnade på samma tidslinje och hur människan fick en lång historia bortom de äldsta texternas vittnesbörd, en förhistorisk tid. Boken handlar också om hur tyska, franska och brittiska ...

Read more

Från Stonehenge till Hagbards galge

Från Stonehenge till Hagbards galge

Påvel Nicklasson | Från Stonehenge till Hagbards galge. Om Sven Nilsson, bronsålder och fenicier | 2018

Sommaren 1864 var den vittberömde Lundaprofessorn Sven Nilsson (1787-1883) en jagad man. Han hade just publicerat en avhandling om bronsåldern. Arkeologins sjuttiosjuårige nestor borde ha kunnat luta sig tillbaka och ta emot beröm. Istället hade han tvingats att försvara sin skrift ...

Read more

Medeltid i Ätradalen

Medeltid i Ätradalen

Påvel Nicklasson (ed.) | Medeltid i Ätradalen. En resa i fyra etapper | Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Halland | 2005

Read more

Strävsamma bönder och sturska stormän

Strävsamma bönder och sturska stormän

Påvel Nicklasson | Strävsamma bönder och sturska stormän. Stafsinge och Halland från bronsålder till medeltid | 2001

År 1998 genomfördes stora arkeologiska undersökningar av Stafsinge fornlämning 116 utanför Falkenberg i mellersta Halland. Grävningarna var en del av förberedelserna för byggandet av Västkustbanan och bekostades av Banverket. Vid utgrävningarna påträffades omfattande och mycket ...

Read more

Tre städer, två broar och ett museum

Tre städer, två broar och ett museum

Dragan Nikolic | Tre städer, två broar och ett museum. Minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina | Non-serial books – Cultural Sciences | 2012

Read more

Peregrinatio academica

Lars Niléhn | Peregrinatio academica. Det svenska samhället och de utrikes studieresorna under 1600-talet | 1983

Read more

Negotiating Thainess

Negotiating Thainess

Marte Nilsen | Negotiating Thainess. Religious and National Identities in Thailand's Southern Conflict | 2012

Read more

Handelspolitik under skärpt konkurrens

Bengt Nilson | Handelspolitik under skärpt konkurrens. England och Sverige 1929-39 | 1983

Read more

Att förhålla sig till moderniteten

Att förhålla sig till moderniteten

Maria Nilson | Att förhålla sig till moderniteten. En studie i Gertrud Liljas författarskap | 2003

Under 1920-talet och framåt accelererade moderniseringsprocessen på många plan och det svenska samhället kom att allt mer förändras. Följande studie handlar i mycket om hur man på olika sätt kan förhålla sig till den nya tid som kommer. Gertrud Lilja var verksam mellan 1924 och 1964. ...

Read more

Embodied Rituals and Ritualized Bodies

Liv Nilsson Stutz | Embodied Rituals and Ritualized Bodies. Tracing Ritual Practices in Late Mesolithic Burials | 2003

Read more

Les adverbes en -ment compléments d’un verbe en français moderne

Hans Nilsson-Ehle | Les adverbes en -ment compléments d’un verbe en français moderne. Étude de classement syntaxique et sémantique | 1941

Les propositions complétives juxtaposées en italien moderne

Hans Nilsson-Ehle | Les propositions complétives juxtaposées en italien moderne | 1947

Johannes Magnus and the Composition of Truth

Johannes Magnus and the Composition of Truth

Astrid Nilsson | Johannes Magnus and the Composition of Truth. Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus | 2016

Read more

Royal Marginalia

Royal Marginalia

Astrid M. H. Nilsson | Royal Marginalia. King Eric XIV of Sweden as a Reader | 2021

Read more

Tingens och tankarnas landskap

Tingens och tankarnas landskap

Björn Nilsson | Tingens och tankarnas landskap. Försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna | 2003

Read more

Mötesplatser

Mötesplatser

Björn Nilsson, Peter Skoglund, Eva Svensson | Mötesplatser. På väg mot en samlad natur- och kulturmiljövård | 2008

Read more

En förbindelse med en större värld

En förbindelse med en större värld

Charlotte Nilsson | En förbindelse med en större värld. Postorder i Sverige under tidigt 1900-tal | 2020

Postorder ses oftast som ett sätt att handla varor på distans. Men det är också ett medium som förbinder människor över avstånd. För det tidiga 1900-talets svenska landsbygdsbefolkning var postorder lika mycket ett sätt att komma i kontakt med en större värld som ett sätt att göra ...

Read more

Fika, hygge and hospitality

Fika, hygge and hospitality

Fredrik Nilsson, Christer Eldh (ed.) | Fika, hygge and hospitality. The cultural complexity of service organisation in the Öresund region | 2019

Hospitality. The word steers our attention towards good food, excellent service and perhaps a nice place to rest. Sometimes it refers to the “DNA” or special spirit that characterises those who work in the tourism or hospitality industry. Hospitality carries a positive vibe and has ...

Read more

Skratt som fastnar

Skratt som fastnar

Fredrik Nilsson, Lars-Eric Jönsson (ed.) | Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor | 2014

Att skratta är mänskligt. Skrattets betydelser, funktioner och känslor är emellertid knappast universella. De skiftar över tid, rum och sociala sammanhang. I den här boken undersöks bland annat skrattets relation till makt och motstånd samt humorns betydelse i skapande av ...

Read more

Spritsmuggling på Östersjön

Spritsmuggling på Östersjön

Fredrik Nilsson, Johan Lundin | Spritsmuggling på Östersjön. En kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse | 2015

The Vodka Sea, så har Östersjön kallats till följd av att smugglare under 1920- och 1930-talet årligen skeppade ut miljontals liter alkohol från olika tyska hamnar. På internationellt vatten möttes dessa av smugglare som i mindre, snabbare båtar förde spriten vidare över gränsen till ...

Read more

Öresundsgränser

Öresundsgränser

Fredrik Nilsson, Hanne Sanders, Ylva Stubbergaard (ed.) | Öresundsgränser. Rörelser, möten och visioner i tid och rum | Makadam | 2007

Över vattnet rusar numera tåg och bilar, men genom Öresund löper fortfarande en gräns. Vad betyder den för människorna i regionen? Kanske har de alla sin egen Öresundsgräns: "gränsgångarna" med arbete och bopålar i olika länder, seglarna med nationsflaggan i aktern, familjerna på ...

Read more

Mellan makten och himmelriket

Mellan makten och himmelriket

Ing-Marie Nilsson | Mellan makten och himmelriket. Perspektiv på Hallands medeltida kyrkor. | 2009

I nästan tusen år har kykrkorna varit en del av den kulturmiljö som omger oss. Kyrkorna rymmer kunskap om förflutna landskap, om människors levnadsförhållanden och trosföreställningar, och om hur samhället en gång var organiserat. Forskningen om medeltida kyrkor är sedan länge inte ...

Read more

As a Fire Beneath the Ashes

As a Fire Beneath the Ashes

Johan Nilsson | As a Fire Beneath the Ashes. The Quest for Chinese Wisdom within Occultism, 1850-1949. | Non-serial books – Philosophy and Religion | 2020

Read more

Alla talar svenska - om lärarutbildning och internationalisering

Alla talar svenska - om lärarutbildning och internationalisering

Jan-Olof Nilsson | Alla talar svenska - om lärarutbildning och internationalisering | 2012

Forskningsrapporter i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en skriftserie som ges ut av Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. I serien publiceras kortare och längre texter på svenska och engelska. Rapporterna i serien är granskade av rapportseriens ...

Read more

Baltic-Finns and Scandinavians

Baltic-Finns and Scandinavians

Kristian Nilsson | Baltic-Finns and Scandinavians. Comparative-Historical Linguistics and the Early History of the Nordic Region | 2012

Baltic-Finns and Scandinavians explores how the breakthrough in comparative-historical linguistics affected European ethnohistoric thought. The investigation has a multi-disciplinary approach by including intellectual history and the histories of Finno-Ugric studies and linguistics. ...

Read more

Då och där, här och nu

Då och där, här och nu

Magnus Nilsson, Per Rydén, Birthe Sjöberg (ed.) | Då och där, här och nu. Festskrift till Ingemar Oscarsson | 2007

Skriftens vida rubrik Då och där, här och nu försöker fånga Ingemar Oscarssons breda intressen.

Read more

Bildliga betydelser i SAOB

Bildliga betydelser i SAOB

Pär Nilsson | Bildliga betydelser i SAOB. Om beskrivningen av betydelseutvecklingsmekanismer analyserad ur ett kognitivt semantiskt perspektiv | 2019

Man talar ibland om bildligt språkbruk och bildliga betydelser, men vad är det för något egentligen, mer exakt? I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är många betydelser försedda med etiketten bildl. Faktum är att denna etikett förekommer mer än 40 000 gånger på ordbokens spalter. Trots ...

Read more

En välbyggd maskin, en mardröm för själen

Roddy Nilsson | En välbyggd maskin, en mardröm för själen. Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet | 1999

Read more

Das perfektische Präteritum im Deutschen

Das perfektische Präteritum im Deutschen

Sofie Nilsson | Das perfektische Präteritum im Deutschen | 2016

Read more

Glimmingehus 500 år

Glimmingehus 500 år

Sten Åke Nilsson, Annette Landen (ed.) | Glimmingehus 500 år. Tretton texter | 1999

Volymen består av 15 korta uppsatser om Glimmingehus, där centrala personer som byggherren Jens Holgersson och byggmästaren Adam van Düren porträtteras. Tillkomsten av borgen, dess utrustning och funktioner beskrivs med utgångspunkt från arkeologiska och arkitektoniska undersökningar. ...

Read more

Kampen om de adliga privilegierna 1526-1594

Sven A. Nilsson | Kampen om de adliga privilegierna 1526-1594 | 1952

Read more

De sepulturis

Bertil Nilsson | De sepulturis. Gravrätten i Corpus iuris canonici och i medeltida nordisk lagstiftning | 1989

Les termes relatifs et les propositions relatives en roumain moderne

Elsa Nilsson | Les termes relatifs et les propositions relatives en roumain moderne. Étude de syntaxe descriptive | 1969

Terminologi och nomenklatur

Stig Nilsson | Terminologi och nomenklatur. Studier över begrepp och deras uttryck inom matematik, naturvetenskap och teknik. 1 | 1974

Understanding virtual speakers

Understanding virtual speakers

Jens Nirme | Understanding virtual speakers | 2020

Read more

Boktryckarna i Åbo 1750-1828. En bokhistorisk studie genom ett yrke

Boktryckarna i Åbo 1750-1828. En bokhistorisk studie genom ett yrke

Lea Niskanen | Boktryckarna i Åbo 1750-1828. En bokhistorisk studie genom ett yrke | 2010

Read more

Ett samband att beakta

Per Olof Nisser | Ett samband att beakta. Psalm, psalmbok, samhälle | Artos & Norma | 2005

Read more

Efterkrigstidens samhällskontakter

Efterkrigstidens samhällskontakter

Fredrik Norén, Emil Stjernholm (ed.) | Efterkrigstidens samhällskontakter | 2019

Propaganda, upplysning, pr och information. Detta är några exempel på efterkrigstidens mångfacetterade kommunikationsbegrepp. Under perioden från andra världskrigets slut till 1980-talet var Sverige en framväxande välfärdsstat, och mediernas möjligheter att fostra, påverka och utbilda ...

Read more

Vindicating Vengeance and Violence?

Elisabet Nord | Vindicating Vengeance and Violence? Exegetical Approaches to Imprecatory Psalms and their Relevance for Liturgy | Non-serial books – Philosophy and Religion | 2022

Read more

Changing Landscapes and Persistent Places

Changing Landscapes and Persistent Places

Jenny Nord | Changing Landscapes and Persistent Places. An Exploration of the Bjäre Peninsula | 2009

Changing landscapes and persistent places är en studie om kulturlandskapet på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. De många bronsålderslämningarna som tydligt präglar landskapsbilden i området utgör en utgångspunkt i arbetets syfte att öka förståelsen för det historiska djupet i dagens ...

Read more

Kodex

Jonas Nordin (ed.) | Kodex. Boken i medeltidens Sverige | 2022

Read more

Religiositet bland migranter

Religiositet bland migranter

Magdalena Nordin | Religiositet bland migranter. Sverige-chilenares förhållande till religion och samfund | 2004

Read more

Att skriva filosofihistoria

Att skriva filosofihistoria

Svante Nordin, Jonas Hansson (ed.) | Att skriva filosofihistoria | 1998

Studiet av filosofins historia är ett idéhistoriskt sammanhang erbjuder en rad speciella problem. Hur förhåller sig det filosofiska intresset till det historiska i filosofihistorien? Vilken roll spelar de filosofiska verkens litterära och retoriska utformning? Vilken betydelse har ...

Read more

Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande

Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande

Svante Nordin, Rebecka Lettevall (ed.) | Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande | 1996

Den politisk-filosofiska debatten har under de senaste 10–15 åren i hög grad kommit att intressera sig för begreppen dygd och medborgarskap. Fokuseringen har under samma period lagts på problem som politikerföraktet, politikens försvagande i förhållande till marknaden och ändrade ...

Read more

Die Zusammensetzung von Adjektiv oder Adverb mit Adjektiv oder Partizip im Spätmittelhochdeutschen

Per Gunnar Nordin | Die Zusammensetzung von Adjektiv oder Adverb mit Adjektiv oder Partizip im Spätmittelhochdeutschen | 1945

Figuring Flesh in Creation

Figuring Flesh in Creation

Andreas Nordlander | Figuring Flesh in Creation. Merleau-Ponty in Conversation with Philosophical Theology | Non-serial books – Philosophy and Religion | 2011

Read more

"Nu er vi ikke mere piger"

"Nu er vi ikke mere piger"

Anna Nordqvist | "Nu er vi ikke mere piger" Identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920 | 2011

Read more

Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond

Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond

Jackie Nordström | Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond | 2009

Read more

Pojkskola, flickskola, samskola

Marie Nordström | Pojkskola, flickskola, samskola. Samundervisningens utveckling i Sverige 1866-1962 | 1987

Read more

Brennessel und Quecke

Iris Nordstrandh | Brennessel und Quecke. Studien zur deutschen Wort- und Lautgeographie | 1954

Författarfrågor i Lejonkulans dramatik

Erik Noreen | Författarfrågor i Lejonkulans dramatik. Undersökningar jämte två textbilagor: "Nachspiel" och "Troas" | 1938

Read more

Smärre dikter av Lejonkulans dramatiker / Fredrik Th. Bergman

Erik Noreen (ed.) | Smärre dikter av Lejonkulans dramatiker / Fredrik Th. Bergman | 1937

Read more

Er spaltete das Meer

Stig I. L. Norin | Er spaltete das Meer. Die Auszugsüberlieferung in Psalmen und Kult des alten Israel | 1977

Sein Name allein ist hoch

Stig I. L. Norin | Sein Name allein ist hoch. Das Jhw-haltige Suffix althebräischer Personennamen untersucht mit besonderer Berücksichtigung der alttestamentlichen Redaktionsgeschichte | 1986

Tycho Brahe. En levnadsteckning med nya bidrag belysande hans liv och verk

Wilhelm Norlind | Tycho Brahe. En levnadsteckning med nya bidrag belysande hans liv och verk | 1970

Resan till continenten

Carl E. Normann, Barbro Lindgren (ed.) | Resan till continenten. Christian August Sylvans resedagbok. Redigerad av Carl-Edvard Normann ; slutförd och med förord av Barbro Lindgren | 1995

Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789

Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789

Svante Norrhem, Erik Thomson (ed.) | Subsidies, Diplomacy and State Formation in Europe, 1494–1789. Economies of Allegiance | 2020

This book examines early modern politics, diplomacy and finance by looking at the transfer of money and other resources between sovereigns in return for military or political service, often known as the payment of 'subsidies'. Focusing on payments made by the French crown, the ...

Read more

A Pilgrimage to the Past

A Pilgrimage to the Past

Matthew Norris | A Pilgrimage to the Past. Johannes Bureus and the Rise of Swedish Antiquarian Scholarship, 1600-1650 | 2016

Read more

Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år

Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år

Matthew Norris, Gunnar Broberg, Svante Nordin (ed.) | Idé- och lärdomshistoria i Lund 50 år | 2016

Den 20 maj 2016 samlades forna och nuvarande idéhistoriker för att fira ämnets femtioåriga historia vid Lunds universitet. Dagen bjöd på strålande väder, kroppslig välförplägnad och ett antal föredrag. De följer här tillsammans med fotodokumentation från de gågna åren.

Read more

Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring

Ingemar Norrlid | Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring. Den kommunala självstyrelsen och demokratins genombrott i Sverige | 1983

Read more

Brain anatomical correlates of perceptual phonological proficiency and language learning aptitude

Brain anatomical correlates of perceptual phonological proficiency and language learning aptitude

Mikael Novén | Brain anatomical correlates of perceptual phonological proficiency and language learning aptitude | Non-serial books – Languages and Literature | 2021

Read more

Unity and coherence

Lars Nyberg | Unity and coherence. Studies in Apollonius Rhodius' Argonautica and the Alexandrian epic tradition | 1992

Alla mäns prästadöme

Alla mäns prästadöme

Martin Nykvist | Alla mäns prästadöme. Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna, Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978 | 2019

Hvar äro männen? Den frågan ställde sig Carl Alm, entusiastisk ideell kraft i sekelskiftets kyrkliga verksamhet, vid ett möte i Stockholm på temat Männens uppgift i arbetet för Guds rike våren 1918. På kontoren, fabriksgolven och ute på fälten var männens närvaro och uppfinningsrika ...

Read more

The Mild Boredom of Order

The Mild Boredom of Order

Eva Nylander | The Mild Boredom of Order. A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden | 2011

This study examines how the Latin manuscript collection of Queen Christina of Sweden was formed, what function it served for the queen and for others, and how various attempts to impose order on it reflect different epistemological traditions. A recurring theme of the study is the ...

Read more

Kring antinomierna

Alf Nyman | Kring antinomierna. Teser och antiteser inom föraristotelisk filosofi | 1920

Read more

Schema och slutsats

Alf Nyman | Schema och slutsats. En experimentallogisk undersökning | 1928

Read more

Det konstruktiva beroendet

Lovisa Nyman | Det konstruktiva beroendet. Feministisk teologi i ett individualistiskt samhälle | Non-serial books – Philosophy and Religion | 2020

Read more

Resandets gränser

Resandets gränser

Maria Nyman | Resandets gränser. Svenska resenärers skildringar av Ryssland under 1700-talet | Södertörns högskola | 2013

Read more

Reading Romans, Constructing Paul(s)

Jennifer Nyström | Reading Romans, Constructing Paul(s). A Conversation between Messianic Jews in Jerusalem and Paul within Judaism Scholars | Non-serial books – Philosophy and Religion | 2021

Read more

Raumausdrücke im Deutschen

Raumausdrücke im Deutschen

Mikael Nystrand | Raumausdrücke im Deutschen. Semantische Form und konzeptuelle Struktur. Ein Vergleich mit dem Schwedischen | 1998

Read more

Freyja - the great goddess of the north

Britt-Mari Näsström | Freyja - the great goddess of the north | 1995

O mother of the gods and men

Britt-Mari Näsström | O mother of the gods and men. Some aspects of the religious thoughts in emperor Julian's discourse on the mother of the gods | 1990

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15