Det lönar sig att gå på Lunds författarskola

Publicerad den 11 mars 2013

Vad har de nyligen uppmärksammade författarna Patrik Lundberg, Therése Söderlind, Oskar Skog, Tove Mörkberg och Nene Ormes gemensamt? Jo, de har alla gått på Lunds universitets författarskola vid Lunds universitet!

Lunds universitets författarskola (LUFS) startade 2002 och sedan dess har 98 stycken genomfört hela utbildningen. Hela 25 % har blivit publicerade. Här följer en presentation av några av de nyligen uppmärksammade:   Patrik Lundberg skrev sin roman Gul utanpå (Rabén & Sjögren) som sitt examensarbete. Therése Söderlinds andra roman, Vägen mot Bålberget (Wahlström & Widstrand), hamnade omgående på DN:s kritikerlista efter sin rosade debut med romanen Norrlands svårmod, som också var hennes examensarbete. Oskar Skog har med sin roman, Pojken som fann en ny färg (Forum) lovordats i TV och radio. Tove Mörkberg kom i dagarna ut med sin diktsamling Barnen på kvalitetsförlaget Brombergs. Nene Ormes fick i sin tur Skånska Dagbladets kulturpris ”Guldpantern” för sina fantasy-romaner om Udda. Fler debutanter från Författarskolan är på utgivningstrapporna under året. Det lönar sig tydligen att gå på Författarskolan vd Lunds universitet: vid det här laget har närmare 25 % av dem som fullfört den två-åriga utbildningen debuterat på större eller mindre förlag. En av dem, Helena Thorfinn, vars roman Innan floden tar oss (Norstedts) inte bara blev en av förra årets mest omtalade, utan också en försäljningsframgång.   Vad är hemligheten bakom framgången tror du? Det finns flera skäl, säger Björn Larsson, initiativtagare till och lärare på Författarskolan. Ett är att Författarskolan definierat sig som en "konstnärlig utbildning på vetenskaplig grund", vilket bland annat innebär att lärar- och handledarkåren är en blandning av akademiker och erfarna, yrkesverksamma författare, som Sigrid Combüchen, Stefan Casta och Jan Sigurd. Ett annat är att antagningen sker med särskilt urval baserat på skrivprov. Ett tredje, inte minst viktigt, och som vi troligen är ensamma om, är att examensarbetet utgörs av en färdig bok av hög litterär kvalitet, men utan genresnobberi; hos oss kan man lika gärna skriva en ungdoms- eller fantasyroman som svårtillgänglig poesi… bara det är bra! Ett fjärde är också att det är fråga om en två-årig campusutbildning på heltid, där det finns tid att utveckla sitt skrivande och skriva färdigt en bok. Men till syvende og sidst handlar det om studenternas begåvning, engagemang och arbetsvilja, som är större än vad jag upplevt på någon annan universitetsutbildning.   Information om utbildningen: www.sol.lu.se/forfattarskolan/ Fler böcker som publicerats efter författarskolan: www.sol.lu.se/forfattarskolan/publicerade-bocker/   Kontakt: Björn Larsson, professor i franska och initiativtagare till Författarskolan
Tel: 046-222 38 23
E-post: Bjorn.Larsson@rom.lu.se  //