Studievägledning

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Studievägledarna ger råd, stöd och information om utbildningsval, upplägg av studier, studieteknik, utlandsstudier, bekymmer som kan uppstå under studietiden, examination o.s.v.

Studievägledarna på Lunds universitet har tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 23:5§ och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande.

Vid frågor av allmän karaktär kan du alltid vända dig till Lunds universitets allmänna studievägledning. Men om dina frågor kräver ämnesspecifik kompetens rekommenderar vi dig att kontakta institutionernas egna studievägledningar.

Studievägledning på LUX

Kontaktinformation

Fakultetsstudievägledare
Anna Burstedt
046-222 94 33

 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-02-20