MITA ska motivera flerspråkiga barn att förbättra sitt andra modersmål

 – Motivation är viktigt för att flerspråkiga barn ska använda och utveckla sitt andra modersmål i en kultur där det är ett minoritetsspråk, säger Petra Bernardini, lektor i italienska.
Hon har tillsammans med LU Innovation, Hemkodat och en lärarstudent utvecklat den digitala plattformen MITA , där barn med italienska som modersmål träffas och spelar Minecraft för att lära sig mer italienska och italiensk kultur.

Uppväxt i Sverige med en italiensk förälder har Petra Bernardini egen erfarenhet av att det kan vara svårt att identifiera sig med sitt andra modersmål om man inte har några kompisar att tala språket med.

Petra Bernardini, som forskar om flerspråkighet och språkinlärning, blev för ett par år sedan kontaktad av en privatperson som bad om hjälp för att skapa en mötesplats för italienskspråkiga tänkte hon att det här måste jag göra.

Kan du berätta vad MITA är?

– MITA (Mother Tongue Interaction and Training for Acquisition) är en digital plattform där italiensk-svenska barn mellan 7–14 år träffas och spelar Minecraft och samtidigt tränar modersmålet italienska. Det finns specifika tider då en moderator leder spelet som en lärare eller guide.
Innehållet i spelet bygger på vår forskning i språkinlärning – och didaktik. Barnen lär sig språket och italiensk kultur genom att bygga olika italienska historiska byggnader, som Colosseum och lutande tornet i Pisa.

Vilka problem vill MITA lösa?

– Syftet med plattformen är att lösa problemet med att flerspråkiga barn där ett av modersmålen är ett minoritetsspråk, i det här fallet italienska, har för få personer att prata språket med. Detta innebär att de dels får för lite tid att utveckla språket, dels inte blir motiverade att träna det. Genom att spela tillsammans blir de stimulerade att prata språket och därmed stärka det.

Hur har ni utvecklat spelet?

– Projektet är ett samarbete mellan mitt forsknings- och utbildningsteam, LU Innovation och företaget Hemkodat. Hemkodat har utvecklat en server som är en stängd och säker miljö att spela tillsammans i för barnen, lärare och föräldrar. Vi i forsknings- och utbildningsteamet har utarbetat det pedagogiska innehållet som bygger på lek.

Vilken utvecklingspotential ser du för MITA?

– Jag har en kollega på universitetet i Rom som är intresserad av att bygga upp samma sak på en internationell skola med franska och engelska som undervisningsspråk. De barnen behöver lära sig italienska men får för lite input i vardagen för att göra det eftersom de går på en internationell skola.

– Genom en föreläsning på en kurs för projektledning på Europamastern vid LU har vi också en ny potentiell team-medlem – en student som har erfarenhet från andra typer av datorspel som språkundervisningsmetod, så att MITA kan utvecklas för andra språk och spel, vilket var en av de potentiella utvecklingsmöjligheter jag angav i Innovationsansökan.

– I en förlängning hoppas vi att det kan få fler att läsa språk. Vår utvecklare på företaget Hemkodat bestämde sig för att läsa tyska när han behövde tyskan för att kunna spela ett datorspel på en server där alla talade tyska.

Vad händer just nu i arbetet med MITA?

– Nu har vi precis startat testperioden. Barnen har språktestats och vi har haft en introduktion för föräldrarna. Vi har också gjortett teknikst test och en lyckad första spelomgång med bygguppdraget att bygga Spanska trappan i Rom.

Vad betyder samarbetet med LU innovation?

– LU Innovation har hjälpt oss att nyttiggöra och konkretisera forskningen och idén till en innovation som är relevant i samhället. Själv kan jag ämnet och pedagogiken, medan de har kunskapen om allt som behövs för att ta en idé till en innovation.

Text: Gisela Lindberg

Petra Bernardini

Petra Bernardini
Docent och universitetslektor i italienska
E-post: petra.bernardini@rom.lu.se

Läs mer om Petra Bernardini i LU:s forskningsdatabas

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-11-30