Kränkande särbehandling

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kränkande särbehandling är ett begrepp för handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa samt att de drabbade hamnar utanför den sociala gemenskapen på arbetsplatsen. På Lunds universitet råder det nolltolerans mot kränkande särbehandling. Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska våra verksamheter även arbeta förebyggande så att kränkande särbehandling inte förekommer.

För chefer

På HR-webben hittar du som är chef information och stöd i arbetet för att förebygga och hantera fall av kränkande särbehandling.

För medarbetare

Det finns på medarbetarwebben råd om vad du kan göra om du som medarbetare skulle utsättas för ovälkommet beteende eller om du ser något som du uppfattar som ovälkommet beteende.

Kontaktinformation

Arbetsmiljö- och SFAD-samordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse

Arbetsmiljöverket

Besök arbetsmiljöverkets hemsida för mer information om kränkande särbehandling

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-03-25