lu.se

Kränkande särbehandling

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabelt beteende som inte accepteras inom Lunds universitet. Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska våra verksamheter även arbeta så att kränkande särbehandling inte förekommer.

För chefer

På HR-webben hittar du som är chef information och stöd i arbetet för att förebygga och hantera fall av kränkande särbehandling.

För medarbetare

Det finns på medarbetarwebben råd om vad du kan göra om du som medarbetare skulle utsättas för ovälkommet beteende eller om du ser något som du uppfattar som ovälkommet beteende.