Vaktmästeriet

i SOL-husen

SOL-husens vaktmästeri finns i Humanisthuset (H), rum 109.

Vaktmästeriet sköter bland annat:

  • behörigheter till passerkort
  • felanmälningar
  • den löpande driften i husen, exempelvis byte av glödlampor och mindre reparationer
  • papperspåfyllnad och tömning av återvinningstunnor
  • inköp av kontorsmaterial och förbrukningsvaror som behövs för driften
  • byte av toner och häftklamrar på kopiatorer

Vaktmästeriet kan också  hjälpa till med:

  • flytt av möbler vid behov
  • rumsflyttar innan en ny person flyttar in
  • enklare problem som rör AV-utrustning i salarna
Vaktmästeriet är även kontaktpersoner gentemot Akademiska Hus och externa entreprenörer.

Kontaktinformation

E-post: vaktmastaresol.luse

Telefon: 046–222 08 07

Vaktmästare
Idir Alouache 

Rum: SOL: H106
E-post: idir.alouachesol.luse
Telefon: 046–222 08 07

Husintendent
Adam Nylander 

Rum: SOL: H202
E-post: adam.nylandersol.luse
Telefon: 046–222 94 82

Sidansvarig: charlotte.tornbjerht.luse | 2022-01-21