Styrdokument och regelverk

Forskarutbildning

Universitetets och HT-fakulteternas regelverk för forskarutbildning

Rektor för Lunds universitet har fastställt Föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Med utgångspunkt i dem har fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi fastställt Bestämmelser för forskarutbildning med syfte att uppfylla universitetets krav som myndighet.

Regelverk för kursplaner

Förändringar med anledning av coronaviruset

Fler universitetsgemensamma styrdokument och regelverk hittar du här.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-02-07