Styrdokument och regelverk

forskarutbildning

Rektor har fastställt Föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Med utgångspunkt i dem har styrelsen för humaniora och teologi fastställt Bestämmelser för forskarutbildning med syfte att uppfylla universitetets krav som myndighet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-03-04