Styrdokument och regelverk

Forskarutbildning

Rektor för Lunds universitet har fastställt Föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Med utgångspunkt i dem har styrelsen för humaniora och teologi fastställt Bestämmelser för forskarutbildning med syfte att uppfylla universitetets krav som myndighet.

Förändringar med anledning av coronaviruset

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-05-04