Stipendier och forskningsresurser

Rese- och forskningsbidrag inom HT

Bidragen utlyses varje termin. 

Stöd till forskning

På forskningssidorna på LU:s centrala medarbetarwebb hittar du matnyttig information om stipendier och anslag.

Forskningsservice

Forskningsservice arbetar med att bevaka och informera om externa finansieringskällor inom t ex EU, stiftelser och fonder som är intressanta för universitetets forskning. De ger forskare kostnadsfri hjälp och rådgivning i anslutning till ansökningar om anslag och under pågående projekt.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-03-20