Vad kan jag bli?

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanister och teologer jobbar nästan överallt i samhället, både i privat och i offentlig sektor. Många av dem använder sina fackkunskaper i olika ämnen, och nästan alla använder de generella färdigheter de fått med sig från studierna: förmågan att analysera och lösa problem, att tala och skriva, att förklara och problematisera. Humanister och teologer arbetar på myndigheter, företag och organisationer, och en del av dem startar eget som t.ex. översättare eller konsult.

Hos oss hittar du både utbildningar som leder till ett visst yrke, t.ex. bibliotekarie eller präst, och sådana som leder till en generell examen. En del av våra studenter vet precis vad de vill jobba med redan när de börjar hos oss. Andra väljer vissa kurser som intresserar dem och kommer ganska sent underfund med vad de vill arbeta med. Vi har också en stor grupp studenter som läser t.ex. språk eller etik som ett viktigt komplement till sina studier på andra fakulteter.

Förbered dig för arbetslivet

Oavsett om du vet vad du vill bli eller inte ska du gärna lära dig mer om arbetslivet redan under studietiden. Vi utvecklar hela tiden arbetslivsanknytningen i våra utbildningar. På några kurser kan du göra praktik och på andra träffar du t.ex. gästföreläsare från arbetslivet. Om du ska skriva uppsats kan du kanske göra det i samarbete med företag, myndigheter eller organisationer som kan vara intresserade av ditt ämne. Passa på att gå på karriärseminarier och arbetsmarknadsdagar.

Om du läser de ämnen som intresserar dig och samtidigt förbereder dig för arbetslivet redan under studietiden, då har du en god chans att få ett intressant jobb efter examen.

Möjligheter till vägledning

Kontakta gärna din studievägledare eller arbetslivskoordinator om du vill prata om studier och arbetsliv. På Lunds universitet finns en arbetslivskoordinator för humaniora och teologi. Koordinatorn är karriärvägledare, driver arbetslivsfrågor i våra utbildningar och håller kontakt med arbetsgivare. I högerspalten på denna sida finner du en länk till Arbetslivsforums hemsida.

Kontakta studievägledningen

Studievägledarna vid HT-fakulteterna ger råd, stöd och information om till exempel utbildningsval, studieteknik och utlandsstudier.

Exempel på vanliga yrken för humanister och teologer:

 • Arkeolog
 • Arkivarie
 • Bibliotekarie
 • Copywriter
 • Diakon
 • Forskare
 • Författare
 • Förlagsredaktör
 • Församlingspedagog
 • Journalist
 • Kommunikatör
 • Kulturförmedlare
 • Lärare
 • Museitjänsteman
 • Projektledare
 • Präst
 • Tolk
 • Utredare/kvalificerad handläggare
 • Översättare
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-03-09