Miniminivå för inmatning i LUCRIS

Du som är forskningsverksam medarbetare vid Humanistiska och teologiska fakulteterna ska registrera det som finns på denna sida i din LUCRIS-profil.

Du ansvarar själv för att all redovisning av din forskningsverksamhet för respektive år uppdateras senast den 31 januari året efter.

Miniminivå för forskare och doktorander

 • Övergripande beskrivning av forskningsverksamheten på svenska
  och/eller engelska (engelska texter prioriteras)
 • Ämnesområde enligt Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

 • Titel på svenska och/eller engelska
 • Projektbeskrivning på svenska och/eller engelska, både vetenskaplig och populärvetenskaplig (de svenska populärvetenskapliga och de engelska vetenskapliga texterna prioriteras)
 • Startår och planerat slutår
 • Institution (eng. managing organisation)
 • Deltagare samt deras roller
 • Ämnesområde enligt UKÄ
 • Koppling till ett eller flera kontrakt1

Alla externfinansierade projekt ska läggas in. Om du är huvudsökande (eng. Principal Investigator, PI) ansvarar du för att projektet läggs in och att uppgifterna hålls uppdaterade.

Observera att även icke-externfinansierade projekt med fördel kan registreras i LUCRIS.

(1 Kontrakt läggs in i LUCRIS av Forskningsservice i samband med diarieföring av forskningskontraktet.)

 • Titel på svenska och/eller engelska
 • Projektbeskrivning (kan hämtas från individuell studieplan)
 • Startår och planerat slutår
 • Deltagare, dvs den forskarstuderande, läggs in med rollen PI
 • Ämnesområde enligt UKÄ
 • Doktorander ska ange handledare och ev. biträdande handledare

Du som är forskarstuderande ansvarar för att avhandlingsprojektet läggs in och att uppgifterna hålls uppdaterade.

 • Titel på svenska och/eller engelska
 • Projektbeskrivning på svenska och/eller engelska (de engelska texterna prioriteras)
 • Startår och planerat slutår
 • Institution (eng. managing organisation)
 • Deltagare samt deras roller
 • Ämnesområde enligt UKÄ
Forskargruppsledaren ansvarar för att forskargruppen läggs in och att uppgifterna hålls uppdaterade. Uppläggning och redigering av forskargrupper görs genom förvaltningsorganisationen för LUCRIS. Önskemål om ändringar skickas in på mail till supportorganisationen. Medlemmarna kan själva knyta forskargruppen till de publikationer som de lägger in.

Du som forskar ska enligt rektorsbeslut fortlöpande lägga in Vetenskapliga publikationer in i LUCRIS. Du ska registrera alla publikationstyper som finns med SwePubs rekommendationer/framtida nationella riktlinjer för utvärdering . Inlagda publikationer blir synliga i forskningsportalen först efter att HT-biblioteken gjort en granskning. Du som forskar ansvarar själv för att dina egna uppgifter läggs in och hålls uppdaterade.

Du ska mata in forskningsaktiviteter, såsom konferensdeltagande, utmärkelser och redaktörskap i LUCRIS:
 • Föredrag/paper presentationer på konferenser
 • Arrangerat konferens
 • Arrangerat symposium/workshop
 • Hållit gästföreläsning/gästseminarium
 • Forskningsledning/projektledning
 • Uppdrag som opponent
 • Uppdrag som betygskommittéledamot
 • Uppdrag som sakkunnig
 • Deltagande i interna seminarieserier
 • Övriga forskningsrelaterade verksamheter (referee-granskning, ledamotskap i vetenskapliga samfund, etc)
 • Priser/utmärkelser
Du som forskar ansvarar för att dina egna uppgifter läggs in och hålls uppdaterade. (se ”Riktlinjer för fördelning och redovisning av forskningsresurser inom HT-området”) Övriga delar av forskningsredovisningen redovisas via intranätet.

LUCRIS-support:

Kontakta HT-bibliotekens forskningsstöd vid frågor om LUCRIS.

Organisationer ska lägga in info i LUCAT

Alla enheter vid HT-fakulteterna som bedriver forskning ska beskriva organisationens forskning på både svenska och engelska i LUCAT (för närvarande max 1024 tecken). Denna information visas i Forskningsportalen. Inmatning av texterna i LUCAT görs av HT:s katalogadministratörer.

Logga in i LUCRIS

Här registrerar du forskningsresultat och aktiviteter

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-03-08