Fältstudier utomlands

Minor Field Studies

Ska du skriva en uppsats på kandidat- eller masternivå? Ansök då om ett i MFS-stipendium. Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som syftar till att ge studenter möjligheten att fördjupa sin kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor.

Genom MFS-programmet ges du möjligheten att resa ut minst åtta sammanhängande veckor till ett utvecklingsland för att där samla in material till en uppsats på kandidat- eller masternivå. Som MFS-student får du ett stipendium på 27 000 kronor för att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen.

Crafoordska stiftelsen

Du kan söka Crafoordska stiftelsens resestipendium till länder utanför EU för att genomföra datainsamling till ditt examensarbete. För att få söka stipendiet måste du bland annat ha minst 180 hp vid utresa varav minst 60 hp vid Lunds universitet.

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är ett initiativ från EU-kommissionen för att fler unga ska kunna hjälpa till i samhället. Programmet erbjuder unga en möjlighet att vara volontärer eller skapa sina egna solidaritetsprojekt både hemma och utlomlands.

 

Kontaktuppgifter, HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046-222 8075
Katarina Wingkvist

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-12-29