Internationella möjligheter utomlands – för TA-personal

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Res utomlands i tjänsten och skaffa dig internationella erfarenheter och interkulturell kompetens! Känns det svårt att ta första steget? På denna sida och i Canvas-kursen finner du mycket stöd och vägledning.

Kompetensutveckling utomlands

Det finns fina möjligheter till kompetensutveckling utomlands för LU-anställda. Det ligger både i den enskildes och i verksamhetens intresse att personalen stärker sina interkulturella kompetenser. Tala med din närmaste chef för att se om en kompetensutvecklande mobilitet utomlands kan komma i fråga. En sådan mobilitet ska kunna ske inom ramen för din anställning och du ska inte behöva ta igen arbetstid när du kommit hem igen.

Medel för en mobilitet kan tillhandahållas genom Erasmusprogrammet. Det går att söka medel för studiebesök, jobbskuggning eller annan fortbildning (exempelvis en så kallad Staff Week) vid ett universitet någonstans i Europa. Märk väl att det inte behöver vara ett universitet utan det kan mycket väl vara ett företag, en organisation, ett förlag eller någon annan intressant verksamhet som du vill besöka. Huvudsaken är att du genom mobiliteten får möjlighet att stärka färdigheter som behövs i din anställning vid LU.

Låt dig inspireras av det EU-finansierade SUCTI-projektet (”Systemic University Change Towards Internationalisation”) som talar om vikten av att alla kategorier anställda har, utvecklar och upprätthåller interkulturell kompetens.
 

 • Oroar du dig över din engelsknivå? Det behöver du inte. Om du ändå skulle vilja förbereda dig inför en mobilitet utomlands kan du ta en språkkurs i engelska för anställda.
   
 • Oroar du dig för själva ansökan om medel? Det behöver du inte heller. Du finner mängder med praktisk information (mallbrev att skicka till utländsk kollega, ansöknings- och försäkringsinformation, etc.) i Canvas-kursen ”Att planera och ansöka om en utlandsvistelse inom Europa”. Internationella kontoret stöttar också administrativt.

Vart kan du resa?

Erasmusprogrammet gör det möjligt för universitetsanställda att resa till något av de länder som deltar i Erasmus+, det vill säga EU-länder, men även till ett antal så kallade tredjeländer (Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet). Det kan vara lättare att få tag på en kontaktperson, och att få medel, om du väljer något av de partneruniversitet som LU redan har ett upparbetat samarbete med.

Vill du delta i någon av de så kallade Staff Weeks som regelbundet anordnas runt om i Europa? Nyttja gärna den databas som tillhandahålls genom EU-projektet iMotion (”The Intergration and promotion of staff training courses at universities across Europe”). Du kan se efter om det erbjuds något inom just ditt intresseområde genom att söka på anställdkategori eller land.

DOREA Educational institute erbjuder en rad kompetensutvecklande kurser utomlands, bland annat kurser i engelska och i interkulturell kommunikation. 

Anmäl dig till Externa relationers nyhetsbrev för att få uppdateringar gällande alla slags internationella aktiviteter och möjligheter vid och utanför LU. Skicka ett e-postmeddelande och be att få hamna på sändlistan.

Den finansieringsform som tillhandahålles för samtliga kategorier anställda är Erasmus+ kompetensutveckling. Du kan ansöka om en mobilitet som är mellan två dagar och två veckor lång (jobbskuggning beviljas oftast enbart en vecka, kurs eller liknande kan beviljas två veckor). Det behövs inget utbytesavtal i botten, du behöver bara en värd vid mottagande enhet som kan välkomna dig och som skriver under ditt så kallade ”Mobility Agreement”. Din institution betalar för utbytet (resa, boende, dagstraktamente) och det är också institutionen som erhåller ersättning från Erasmus+ efter att du kommit hem igen.

Här hittar du mer information om Erasmus+ kompetensutveckling.

Du kanske vill göra en så kallad Blended mobility? Först jobbskuggar du en utländsk kollega virtuellt (möten via zoom, till exempel), och sedan besöker du hen genom att ansöka om medel för Erasmus+ kompetensutveckling (jobbskuggning).

Inspireras av EU-projektet ”Best+” (”Blended Erasmus Staff Training”), som syftar till att kombinera just virtuell och fysisk ”mobilitet”.

Läs om hur ekonomen Malin Stråby reste till Athen med medel för Erasmus+ kompetensutveckling.

Bibliotekarien Andrea Mervik fick Erasmus+ kompetenutvecklingsmedel för att resa till Oxford.

 • Jobbskugga kollegor som har spännande utrustning och var behjälplig själv
  Läs om hur Stefan Lindgren rest till Pisa och Rom med kompetensutvecklingsmedel.
   
 • Res ihop med kollega som har liknande arbetsuppgifter som du själv
   
 • Res ihop med kollega som har andra arbetsuppgifter
  Det kan vara en fördel att administrativ och akademisk personal reser på utbyte tillsammans, och hjälps åt att sprida de nyvunna intrycken och kunskaperna vid hemkomst. Studievägledare eller bibliotekarie kan resa ut ihop med lärare, ekonom kan resa ut med prefekt, IT-tekniker kan resa ut med prefekt, utbildningsadministratör kan resa ut med studie­vägledare, kommunikatör kan resa ut med forskare, studievägledare kan resa ut med handläggare för pedagogiskt stöd, etc. etc.
   
 • Res utomlands och fortbilda dig i något viktigt och intressant av mer övergripande karaktär
  En studievägledare kan fortbilda sig kring breddad rekrytering, en anställd som aspirerar på att ta ett karriärsteg kan jobbskugga en ledningsperson vid ett annat lärosäte, etc.

 • Erasmusprogrammet ger inte medel för personalfortbildning vid EU-institutioner.
 • Programmet ger inte heller medel till organisationer som hanterar EU-program.
 • Du kan inte resa till flera olika destinationer inom ramen för samma Erasmusutbyte. Det går dock att besöka två institutioner som ligger i samma stad eller på mindre än 100 kilometers avstånd från varandra.
Genom ett öppet fönster ser man ut över en stad som ligger vid en flod. I förgrunden, just till vänster utanför fönstret, syns en barockkyrkas vackra stenfasad. Längre bort ser man hus och hustak, och på andra sidan floden fortsätter staden. Himlen är blå, det är soligt ute. Det vi ser är delar av staden Porto i Portugal.

Erasmus+ kompetensutveckling

öppnar upp ett mobilitets­fönster för HT-fakulteternas anställda

Canvas-kursen ”Att planera och ansöka om en utlandsvistelse inom Europa”

Bibliotekarien Andrea Mervik

Bibliotekarien Andrea Mervik gick en kurs i Oxford

 Lu Yi Nilsson, Internationella kontoret vid Samhällsvetenskapliga fakulteten ALT-text: Lu Yi har bruna ögon och svart hår som faller fram över ena axeln. Hon tittar rakt in i kameran. Hon står med armarna i kors i ett ljust rum, ett fönster skymtar i bakgrunden. Hon har på sig en svartvitmönstrad, V-ringad blus

Internationella koordinatorn Lu Yi Nilsson reste till Nottingham

Inspireras av fler utresande anställda!

Vill du prata med en av HT:s utresande­ambassadörer? 

Hör av dig till HT-Internationella kontoret!

Kontaktuppgifter HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Senior International Officer
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Senior International Officer
Elena Vinci
046-222 8075
Elena Vinci

Internationell handläggare
Lina Södergren
046-222 3424
Lina Södergren

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-03