Prefekter, bitr. prefekter och studierektorer

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Filosofiska institutionen

Historiska institutionen

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Institutionen för kommunikation och medier

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för utbildningsvetenskap

Språk- och litteraturcentrum (SOL)

Kontaktinformation

kanslihtkansliht.luse

046 222 72 26

Besöksadress

LUX (Hus B)
Helgonavägen 3

Postadress

Box 192
221 00 Lund

Hämtställe: 30

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-05-07