lu.se

Prefekter, bitr. prefekter och studierektorer

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

Johan Cato, studierektor

Magnus Zetterholm, biträdande prefekt

Filosofiska institutionen

Tobias Hansson Wahlberg, biträdande prefekt, stf prefekt

Martin Jönsson, studierektor

Tomas Persson, prefekt

Historiska institutionen

Olof Beckman, studierektor för GU

Marie Lindstedt Cronberg, studierektor för GU

Henrik Rosengren, prefekt

Marina Svensson, prefekt, studierektor

Ulf Zander, studierektor för FU

Johan Östling, stf prefekt

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Fredrik Ekengren, studierektor

Martin Hansson, prefekt

Institutionen för kommunikation och medier

Magnus Andersson, studierektor för FU

Sara Santesson, stf prefekt, studierektor för GU

Fredrik Schoug, studierektor för GU

Institutionen för kulturvetenskaper

Björn Fritz, studierektor

Monica Libell, prefekt

Olof Sundin, biträdande prefekt, stf prefekt

Institutionen för utbildningsvetenskap

Roger Johansson, studierektor

Sinikka Neuhaus, biträdande prefekt

Anders Persson, prefekt

Anders Sonesson, biträdande prefekt

Språk- och litteraturcentrum (SOL)

Fabian Beijer, sektionsföreståndare, studierektor

Petra Bernardini, studierektor

Elisabeth Friis, studierektor

Francis Hult, studierektor

Ingela Johansson, studierektor

Lena Larsson, studierektor

Johanna Lindbladh, sektionsföreståndare

Katarina Lundin, sektionsföreståndare

Carola Mikaelsson, studierektor

Mikael Nystrand, studierektor

Maria Persson, prefekt

Henrik Rahm, biträdande prefekt

Sanimir Resic, studierektor

Vassilios Sabatakakis, sektionsföreståndare

Cristine Sarrimo, sektionsföreståndare

Peter Sivam, studierektor

Marianna Smaragdi, biträdande prefekt

Mechtild Tronnier, studierektor

Kontaktinformation

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet

Postadress: Box 192, 221 00 Lund
Internpost: Hämtställe: 30
E-post: kanslihtkansliht.luse
Telefon:
046-222 72 26

Besöksadress:
LUX (Hus B)
Helgonavägen 3
221 00 Lund