Checklista inför avhandlingspublicering

Inför publicering:

 • Om avhandlingen ska ingå i en skriftserie så börja med att kontakta skriftseriens redaktörer. De flesta skriftserier vid HT har förutbestämda mallar för layout och individuell policy för Open Access-publicering.
 • Vi rekommenderar att du publicerar din avhandling Open Access vilket innebär att den finns fritt tillgänglig för nedladdning. Genom att göra det säkerställer du en så stor spridning och återanvändning av forskningen som möjligt, samt ökar dess genomslag. Enligt Lunds universitets Open access-policy för publikationer och konstnärliga verk (2021) ska forskning vid LU tillgängliggöras Open Access i största möjliga utsträckning. Har du frågor så kontakta oss. Du kan även läsa mer om Open Access på https://www.htbibl.lu.se/forskare/forskningspublikationer/open-access/
 • Om din avhandling ska publiceras Open access rekommenderar vi att du väljer en sk Creative Commons-licens (CC-licens), som bestämmer vad en användare får göra med avhandlingen. Den grundläggande nivån (CC BY) betyder att all framtida använding måste hänvisa till dig och ditt ursprungsverk. Därutöver finns en rad licenser som specificerar vad som får göras i termer av kopiering, delning och återanvändning. Läs mer på: https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/
 • Om avhandlingen ska tryckas hos Media-Tryck behöver möte bokas i god tid. Media-Tryck hjälper dig med frågor om layout av inlaga och omslag.
 • Det är också möjligt att anlita en professionell formgivare som sätter boken manuellt.
 • Bestäm hur många exemplar du behöver trycka av avhandlingen i samråd med din institution. Observera att disputationsrutinerna kräver att avhandlingen trycks i minst 100 exemplar.
 • Beställ ISBN-nummer från oss (skriftserierht.luse). Observera att du behöver två nummer om avhandlingen ska publiceras Open Access.
 • Om skriftserien har ett ISSN-nummer ska detta anges både på tryckortssidan och baksidan.
   
 • Om avhandlingen ges ut på förlag sköter förlaget det praktiska arbetet. Glöm inte att förhandla om möjligheten att publicera din avhandling Open Access.

Försäljning:

 • Vi rekommenderar att du tillåter Media-Tryck att sälja avhandlingen som print-on-demand. Den finns då tillgänglig till försäljning via Lunds universitets webshop och är sökbar via skriftseriernas hemsida.
 • Skriftserierna hjälper till med försäljning och distribution, t.ex. till stående beställningar till utlandet. Observera att vi inte kan betala ut royalties. Inkomster från bokförsäljning används för att sprida och synliggöra forskning.
 • Om du även vill att avhandlingen ska finnas tillgänglig i den vanliga bokhandeln och via nätbokhandlare kan Media-Tryck lägga in den i Bokinfo till en kostnad av 790 kronor. Detta rekommenderas för ökad synlighet.
 • Du kan när som helst stoppa försäljningen om du så önskar.

När boken väl är tryckt så ska den registreras i LUCRIS. Glöm då inte att bifoga den elektroniska versionen. Samtliga böcker blir därefter sökbara på skriftseriernas hemsida.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2023-11-06