Institutioner

vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Utbildning och forskning inom humaniora och teologi bedrivs vid åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. 

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Institutionen erbjuder forskning och utbildning i fyra undervisningsområden: antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, historisk arkeologi, historisk osteologi.

Filosofiska institutionen

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Institutionen har cirka 320 helårsstudenter och 60 anställda och ligger på Helgonavägen 3 (Gamla Zoologen).

Historiska institutionen

Vid den historiska institutionen bedrivs forskning och utbildning i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier.

Institutionen för kulturvetenskaper

Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i konsthistoria och visuella studier, musikvetenskap, etnologi, idé- och lärdomshistoria, bokhistoria, museologi, biblioteks- och informationsvetenskap och ytterligare några andra kulturvetenskapliga ämnen.

Språk- och litteraturcentrum (SOL)

Vid SOL bedrivs forskning och utbildning i klassiska och moderna språk, litteratur-, film- och teatervetenskap samt Öst- och centraleuropakunskap, Europastudier och Mellanösternkunskap.

Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

CTR har under olika namn funnits i Lund ända sedan universitetet började sin verksamhet 1668. Vid institutionen är det möjligt att studera flera olika ämnen inom fältet religionsvetenskap och teologi.

Institutionen för utbildningsvetenskap

Institutionen för utbildningsvetenskap är en ung institution inom de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet. Här utbildas ämneslärare, förädlas högskolepedagoger och bedrivs en bred och mångsidig utbildningsforskning. Avdelningen för högskolepedagogisk utbildning, AHU, är sedan 2017 en del av institutionen.

Institutionen för kommunikation och medier (KOM)

Institutionen bedriver utbildning och forskning i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, mediehistoria och retorik. Organisatoriskt tillhör institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten och de Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-05-06