I händelse av brand

Information | Brandskyddsregler | Utrymning

Hur du ska agera vid brand beror på situationen. Information om var utrymningsvägar, brandsläckare, brandalarm och återsamlingsplatser finns hittar du på utrymningsplanerna som är strategiskt placerade i samtliga byggnader på Lunds universitet. Studera utrymningsplanen i förväg för att vara förberedd om du behöver evakuera byggnaden. 

Om det börjar brinna

Rädda

Rädda dem som är i omedelbar fara – hjälp varandra!
Tänk på din egen säkerhet, utsätt inte dig själv för onödiga risker.

Varna

Gör personer i din omgivning uppmärksamma på att det brinner eller att utrymningslarmet ljuder. Tänk på att personer med hörselnedsättning eller personer som lyssnar på musik i hörlurar kan ha svårt att uppfatta utrymningslarmet.

Utrymningslarmet i SOL och LUX består av ringande klockor. På LUX finns det även ett talat utrymningslarm i Hus C (den nya byggnaden). På LUX ljuder larmet i hela byggnaden redan när en detektor har utlöst. Larmet på SOL är uppdelat i sektioner. Larmet kan gå i en byggnad i taget. Det är först när två olika branddetektorer utlöses som larmet ljuder i hela byggnaden.


Om du hör larmet ska du utrymma. När larmet går låses dörrarna till alla korridorer. Använd utrymningsvägen för att ta dig ut (det kan innebära att du måste använda nödvredet för att ta dig ut).

Larma

Larmet i såväl LUX som SOL går automatiskt till räddningstjänsten.

Om du ringer SOS Alarm (112), ange följande adress:
Helgonavägen 3 för LUX.
Helgonavägen 4 för SOL.


När situationen tillåter, informera även universitetsväktaren på 046-222 07 00.

Släck

Om du bedömer det möjligt, släck branden! Tänk på din egen säkerhet, utsätt inte dig själv för onödiga risker.

Utrym

Utrym byggnaden via närmaste rökfria utrymningsväg och bege dig till återsamlingsplatsen.
Återsamlingsplats för LUX: Helgonavägen 2 (öster om SOL, vid Lingvisten)
Återsamlingsplats för SOL: UB-parken
 
OBS! Hiss får inte användas vid utrymning!

Finns det personer som behöver hjälp att utrymma? Hjälp varandra!

Både på SOL och LUX finns det tillfälliga utrymningsplatser där man kan invänta hjälp. Dessa är markerade på utrymningsplanerna och de finns i trapphusen. De trapphus som gäller har även skyltar med instruktioner. Om du hjälper någon till en sådan plats eller ser att någon befinner sig på en sådan plats, se till att snarast meddela en person i utrymningsorganisationen (som bär gul väst), universitetsväktaren eller räddningstjänstens personal.
 
Om du har information om vad som har hänt i byggnaden, till exempel att det finns personer kvar eller var det brinner, är det viktigt att du meddelar detta till någon i utrymningsorganisationen (som bär gul väst), universitetsväktaren eller direkt till räddningstjänstens personal.
 
Att utrymningslarmet tystnar betyder inte nödvändigtvis att faran är över. Räddningstjänsten kan tysta larmet för att underlätta arbetet.
 
Gå aldrig tillbaka in i byggnaden innan räddningstjänsten, universitetsväktaren eller ansvarig i huset har gett klartecken.

Kontaktinformation

Brandskyddsansvarig för gemensamma utrymmen på LUX/SOL
Charlotte Tornbjer
046-222 64 74, 0706-814169
charlotte.tornbjerht.luse

Brandskyddsregler

Här finns HT-fakulteternas brandskyddsregler som gäller lokalerna på LUX och SOL.

Akut utrymning av tentamenslokal

Vid brandlarm, akut effektbrist eller andra situationer som innebär att tentamenslokalen måste utrymmas gäller följande:

Tentamen avbryts och inga tentor får längre lämnas in. Studenter och skrivvakter ska omedelbart lämna lokalen och material som tillhör tentamenstillfället ska lämnas på borden.  

När klartecken getts för återgång kan alla återvända till lokalen. Du får inte göra ytterligare noteringar på skrivningen. De skrivningar som har lämnats in före utrymningen kommer att rättas och betygssättas medan de som inte lämnats in ogiltigförklaras och tentamen kommer att få göras om vid senare tillfälle. Du kan välja att få din tentamen rättad och betygssatt även om alla frågor inte är besvarade och den inte lämnats in före utrymningen. Detta måste du i så fall meddela skrivvakten omgående, och direkt lämna in din tentamen utan att göra några ändringar eller tillägg i den. 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-05-01