ISBN och mallar

ISBN-nummer

Böckerna som ges ut ska förses med ISBN-nummer. En bok som ges ut både i tryckt form och i digital Open Access-version får två ISBN-nummer, en för varje version, enligt beslut av Kungliga biblioteket. För att erhålla ISBN-nummer, mejla oss på skriftserierht.luse. 

Vi tillhandahåller ISBN-nummer både för böcker som ges ut inom skriftserierna och de som ges ut internt utan serietillhörighet. Det gäller alltså även de internt utgivna avhandlingarna.

Mallar

Skriftserieverksamheten har tagit fram flera mallar som är fritt tillgängliga för HT-forskare att använda.
Tre olika mallar finns:
  • Mall för en boks inlaga, i format E5
  • 
Mall för en tidskrifts inlaga
  • 
Mall för omslag enligt skriftseriernas grundutseende
Dessa mallar finns hos Media-Tryck. Det enklaste och billigaste sättet att göra en inlaga är att du som författare formaterar manus i enlighet med Media-Trycks avhandlingsmall, och sedan anger att du vill att den ska föras över till HT:s mall (”MALL E5 HT”). 
Tänk på att Media-Tryck ger kurser i att använda deras mall, vilka är särskilt bra för doktorander att gå.

Omslag kan också sättas enligt Lunds universitets grafiska profil. Detta rekommenderar vi särskilt för böcker som ges ut utan att tillhöra en skriftserie.
Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15