Pedagogiska utvecklingsprojekt

Projektmedel för utveckling av undervisning och pedagogik samt för pedagogiska mentorskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna har sedan 2020 utlyst medel för pedagogiska projekt inom vilka lärare kan utveckla undervisning och pedagogik på aktuella kurser och program. Det har lett till 30 avslutade eller pågående pedagogiska projekt och pedagogiska mentorskap vid HT. Medlen är avsedda för utvecklingsarbete som drivs av enskilda lärare eller lärargrupper för att frigöra lärare från undervisning för att koncentrerat och under en längre period kunna ägna sig åt projektarbetet. 

Från panik till nyskapande digitala undervisningsidéer - nyhet om pedagogiska utvecklingsprojekt 

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-03