Juhan Björn

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Juhan tillbringade en vårtermin vid samma universitet som sin bihandledare, vilket var väldigt givande. HT-fakulteterna hade inget Erasmus+ studentutbytesavtal med universitetet i Köln, men tack vare kontakten med bihandledaren kunde ett sådant avtal tecknas – enbart för Juhans skull.  


Hej Juhan! Inom vilket ämne är du doktorand? Vilket är ditt avhandlingsämne? 
Hej! Jag är doktorand i semitiska språk. Jag skriver min avhandling om en tidig medeltida medicinsk handskrift som handlar om åderlåtning. Handskriften som jag redigerar och översätter är ursprungligen skriven på arabiska, men det finns även en senare medeltida översättning till hebreiska som jag använder som stöd. 
 
Du reste på Erasmus+ studentutbyte till Tyskland under våren 2019. Berätta mer! 
Jag reste till Köln för en termin, ‘Sommersemester’, från april till juli. Min bihand­ledare bjöd in mig för att ge mig en kurs i medeltida arabiska och hebreiska medicinska handskrifter. Genom denna kurs fick jag en djupare förståelse för ämnet och kunde utöka min kunskap inom området. Utöver de medicinhistoriska studierna fick jag lära mig mer om Kölns rika, judiska historia genom att studera lokal hebreisk epigrafik och paleografi. Jag tog även en kurs i arabisk kalligrafi. 
 
Hur hade du ursprungligen fått kontakt med din bihandledare i Köln? 
Mitt första möte med min bihandledare ägde rum år 2014 på ett symposium i Lund. Det var mycket kortfattat men fungerade som en viktig första kontakt – denna man blev min handledare när jag skrev min andra masteruppsats under våren 2018. Det var naturligt att han skulle vara med även i detta projekt. 
 
Vad fick du ut av din mobilitet? Vad tog du med dig? 
Först och främst var det häftigt att få möjligheten att åka utomlands för att studera något skräddarsytt för en. Det är alltid lärorikt att bo och studera utomlands, se hur folk lever, inte minst hur pass annorlunda det kan vara på universitetet. Köln är en väldigt fin stad och området är hur vackert som helst, så jag passade på att resa runt när jag kunde. Även mina kurser i hebreisk epigrafik och paleografi bestod av några resor till begravningsplatser och till några slott där judiska gravstenar hade använts i byggnadsarbetet. Detta hade jag aldrig kunnat få veta eller se annars! Det var en upplevelse som inspirerade mig att fortsätta med mitt ämne och som gjorde mig medveten om fler arbetsmöjligheter inom detta fält än vad jag tidigare hade tänkt. Utöver det knöt jag kontakter som senare bjöd mig in på konferenser både i Tyskland och i Österrike. 
 
Vad var roligast eller mest givande med utbytet? 
Det mest givande under min vistelse i Köln var utan tvekan de kurser som jag tog på universitetet. Jag hade förmånen att få lära mig från några av de främsta experterna inom området och kunde fördjupa mina kunskaper på ett sätt som jag tidigare inte hade haft möjlighet till. Jag uppskattade också den välkomnande atmosfären på institutionen. Det händer kanske inte varje dag att någon kommer från ett annat land med så specifika önskemål! 
 
Vad var det mest utmanande? 
Det var ibland svårt att känna sig hemma i en så stor stad, och det var inte helt lätt att hitta vänner att umgås med. Dessutom var det en utmaning att försöka förstå allting som skedde runt omkring på tyska, särskilt i början. Med tiden blev det också lättare och jag trivdes med att använda tyska dagligen. Kurserna i handskrifter samt judiska dokument undervisades på engelska.
 

Hur fungerade det ekonomiska? Fick du ersättning för dina utgifter? 
Det fungerade bra då jag hade fått ett stipendium från en stiftelse anknuten till universitetet samt medel från Erasmus+. På så sätt behövde jag inte oroa mig för utgifterna där, vilket var väldigt skönt då jag fortfarande behövde betala för min lägenhet i Lund som jag inte lyckades hyra ut under perioden. 

Var det krångligt att ansöka om studentutbytet? 
Det var det verkligen inte! Allting fungerade hur smidigt som helst. Det började med att min handledare i Tyskland bjöd mig in, och sedan fixade Internationella kontoret vid HT-fakulteterna tillsammans med Köln ett avtal så att jag kunde åka inom ramen för Erasmus+. Det var häftigt att märka att vi inte begränsas av de avtal som finns, utan att även nya avtal kan skapas vid behov.  
 
Du har även varit iväg på andra utlandsvistelser under din doktorandtid. Är det någon speciell upplevelse eller utbyte som du skulle vilja dela med dig av? 
I början var min plan att spendera mycket mer tid utomlands men detta fungerade inte till slut på grund av alla möjliga faktorer. Trots att vi doktorander själva kan ha en klar uppfattning om våra mål och utvecklingsmöjligheter kan handledaren sätta gränser för vissa idéer. Även problem med visum kan dyka upp, en pandemi kan störa en redan påbörjad utlandsvistelse, eller ett personalutbyte kanske inte är möjligt på den önskade arbetsplatsen. Oavsett vad, var Internationella kontoret alltid redo att förverkliga mina planer. 
 
Har du några tips till andra doktorander som också funderar på att resa på utbyte? 
Åk! Prata med Internationella kontoret om alla möjligheter, det finns så mycket som man kan göra. Var förberedd för eventuell frustration och långa väntetider i byrå­kratiska länder, det är bra att vara ute i god tid. Det är också bra att vara medveten om att vissa saker kanske inte fungerar som planerat, som så ofta i livet. Om du vill åka och det finns ett ställe som kan ta emot dig kan Internationella kontoret göra det möjligt, det är min upplevelse. 

Hur upplever internationella gäster Lunds universitet?

Är du intresserad av att välkomna en ny internationell gäst eller medarbetare?

Kontakta HT-internationella kontoret!

Kontaktuppgifter HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046-222 8075
Katarina Wingkvist

Internationell handläggare
Lina Södergren
+46 (0)46 222 3424
Lina Södergren

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-03