Hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten

2024

Professor i historia vid University of Ottawa i Kanada Jan Grabowski.
Författare, översättare och föredragshållare Ulf Peter Hallberg.

2023

Arkivarie och författare Fredrik Tersmeden, Lund

2022

Författare och artist Jason Diakité, Stockholm (promoverades 2023)
Professor Martina Kessel, professor i historia vid Universität Bielefeld i Tyskland

2021

Professor Penelope J.E. Davies, professor i konsthistoria vid University of Texas, Austin

2020

Journalist Thomas Lunderquist, Malmö (promoverades 2021)
Journalist Lars Mogensen, Vitaby (promoverades 2021)
Professor Anette Warring, professor i historia vid Roskilde Universitet, Roskilde (promoverades 2021)

2019

Föreståndare och direktör för American Swedish Institute Bruce Karstadt, Minneapolis
Professor Helle Vandkilde, professor i arkeologi vid Aarhus Universitet, Aarhus

2018

Professor Timothy Snyder, professor i historia vid Yale University, New Haven (promoverades 2019)

2017

Professor Baruch Fischhoff, professor i psykologi vid Carnegie Mellon University, Pittsburgh
Professor Ulrike Hahn, professor i psykologi vid Birkbeck University, London
Journalist och författare Per T Ohlsson, Malmö
Skådespelare Stellan Skarsgård, Stockholm

2016

Professor Michael Dobson, professor i Shakespearestudier, föreståndare för Shakespeare Institute, University of Birmingham
Lektor Jens Vellev, universitetslektor i medeltids- och renässansarkeologi vid Aarhus Universitet, Højbjerg

2015

Lektor Pia Bennike, lektor emerita vid Rättsmedicinska institutet och Saxo-institutet, Københavns Universitet
Professor Oda Wischmeyer, professor emerita i forntida judendom och Nya testamentets exegetik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Professor Manfred Pienemann, professor emeritus i lingvistik, Universität Paderborn

2014

Styrelseordförande Crafoordska stiftelsen Ebba Fischer, Lund
Lektor Ulla Lund Hansen, lektor emerita i arkeologi, Saxo-institutet, Københavns Universitet
Professor Marga Reis, honorärprofessor i tysk språkvetenskap, Humboldt-Universität zu Berlin

2013

Professor John Broome, Professor emeritus i moralfilosofi, Corpus Christi College, Oxford
Docent Stig Persson, kardiolog och medicine doktor, Lund
Kantor Elisabet Wentz-Janacek, Lund

2012

Bokförläggare Per-Håkan Ohlsson, Lund
Professor Elisabet Engdahl, professor i svenska, Göteborgs universitet
Professor Richard Wilk, professor i kulturantropologi, Indiana University

2011

Professor Anthony Spearing, professor i engelska, University of Virginia

2010

Professor Raffaele Simone, professor i allmän språkvetenskap, Università degli studi Roma Tre

2009

Samhällspolitisk chef vid SACO Gunnar Wetterberg
Antikvarie och biträdande chef vid Bornholms Museum i Rønne Finn Ole Sonne Nielsen
Professor Dinah Birch, professor i engelsk litteratur, University of Liverpool

2008

Docent och lektor Nanna Noe-Nygaard, geologi, Københavns Universitet
Professor Philip Pettit, professor i statsvetenskap och etik, Princeton University

2007

Prins El Hassan bin Talal, Jordanien
Författare Sigrid Combüchen, Lund
Professor Barbara Scholkmann, medeltida arkeologi, Universität Tübingen

2006

Professor Thomas Vargish, professor i engelska, Colorado Springs
Poet, kritiker Ingemar Leckius, Lund
1:e bibliotekarie, FM Ingegerd Rabow, Lund

2005

Fil lic, skribent Ulf Gran, Malmö
Professor Torsten Capelle, professor i arkeologi, Westfälische Wilhelms-Universität i Münster

2004

Professor Teresa de Lauretis, professor i moderna språk och litteraturer, University of California, Santa Cruz (promoveras 2005)
Professor dr. Jürgen M. Meisel, professor i romanska språk, Universität i Hamburg
F direktör och författare Eric Rasmusson, Halmstad

2003

Professor Michael G. Carter, professor i arabiska, Universitetet i Oslo och honorärprofessor, Sydney University
Professor dr. Claus Clüver, professor emeritus i komparativ litteraturvetenskap, Indiana University, Bloomington
Bokförläggare Kjell Peterson, Stockholm

2002

Professor Richard Bradley, professor i arkeologi, University of Reading
Professor Natalie Zemon Davis, professor emerita i historia, Princeton University och adjunkt i historia och antropologi, samt professor i medievistik, University of Toronto

2001

Professor Thomas Bredsdorff, professor i nordisk litteraturvetenskap, Københavns Universitet
Professor Carol Clover, professor emerita i medievistik och amerikansk film, University of California, Berkeley
Förlagsredaktör Ingrid Schaar, Lund

2000

Professor Hans Andersson, professor emeritus i medeltidsarkeologi, Lunds universitet
Professor Suzanne Osten, professor i regi, Dramatiska institutet, Stockholm
Professor Håkan Westling, professor emeritus i klinisk fysiologi, Lunds universitet och ordförande i Lunds universitetshistoriska sällskap, Barsebäck

1999

Professor Stig Johansson, professor i modern engelska, Universitetet i Oslo
Professor José Vovelle, professor i konsthistoria

1998

Tandläkare Verner Alexandersen, Ballerup
Professor Muchadin Kumachov, professor i lingvistik, Moskva
Fil lic Jan Stolpe, översättare och litteraturkritiker, Stockholm

1997

Professor Peter Burke, professor i kulturhistoria, University of Cambridge
Professor D. H. Mellor, professor i filosofi, University of Cambridge
Redaktör Bo Strömstedt, Stockholm

1996

Universitetsadjunkt Rolf Petré, arkeologi, Lunds universitet
Bokförläggare Per A. Sjögren, Stockholm

1995

Redaktör Jan Aghed, Malmö
Professor Steven Koblik, Read College, Portland
Överbibliotekarie Hakon Lund, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Köpenhamn
Fil lic Ingvar Rydberg, författare och översättare, Helsingborg

1994

Barbara Everett, forskare i engelska, University of Oxford
Professor Emrys Lloyd Jones, professor i engelsk litteratur, University of Oxford
Fil lic Kristina Lindell, sinologi, lingvistik, asiatisk folkloristik, Lunds universitet
Bergsingenjör Yngve Rollof, Åhus

1993

Professor Giovanni Colonna, professor i arkeologi, Sapienza Università di Roma
Redaktör Stig Tornehed, Växjö
Professor Ulrich Weisstein, professor emeritus i tyska och komparativ litteraturvetenskap, Indiana University, bostadsort i Graz

1992

Författare Hans Alfredson, Lidingö
Professor Aaron Gurevich, professor i medeltidshistoria, Российская академия наук (Rysslands Vetenskapsakademi), Moskva
Författare Klaus Rifbjerg, Köpenhamn

1991

Lektor Helen Clarke, doktor i arkeologi, University College London
Professor Richard M. Hare, professor i moralfolosofi, University of Florida at Gainesville
Professor Walter Nash, professor i modern engelska, University of Nottingham

1990

F länsmuseichefen Thorsten Andersson, Åhus
Redaktör Einar Lauritzen, Stockholm
Fil kand Birgit Rausing, konsthistoriker, filantrop, London

1989

F tullinspektören V. E. Clausen, Köpenhamn (avled före promotionen)
F adjunkten Per-Erik Lindahl, Vinslöv
Professor Ladislav Matejka, professor emeritus i slaviska språk och litteraturer, University of Michigan, bostadsort Ann Arbor

1988

Adjunkt Rune Hillbom, Karlskrona
F avdelningsdirektör i Skolöverstyrelsen Bengt Hjelmqvist, Åryd
F intendent på Göteborgs naturhistoriska museum Johannes Lepiksaar, Västra Frölunda
Professor Isaac Levi, professor i filosofi, Columbia University, New York

1987

Adjunkt Bertil Cavallin, Storfor
Professor Geoffrey Leech, professor i engelsk språkvetenskap, Lancaster University
Författare Göran Printz-Påhlson, Cambridge
Professor Günter Wiegelman, professor i etnologi, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

1986

Professor Torben Brostrøm, Danmarks Lærerhøjskole, Köpenhamn
Bibliotekarie Per Paul Ekström, Lund
Assistent Damrong Tayanin, forskare i lingvistik, Lunds universitet

1985

Lektor Lars Helge Tunving, Lund (tackade nej)
Professor Hans Åstrand, f lektor i romanska språk, Lunds universitet, professors namn, bostadsort Stockholm

1984

Redaktör Gunnar Fredriksson, Enskede
Museumsdirektör Knud W Jensen, Lousiana, Humlebæk
Professor George Y. Shevelov, professor emeritus i slavistik, Columnbia University och föreståndare för Ukrainian Academy of Arts, New York 

1983

Förlagsredaktör Simon Bengtsson, Lund
Professor Hilding Pleijel, professor emeritus i kyrkohistoria, Lunds universitet (tackade nej)

1982

F bibliotekarie Silvio Furlani, Rom
Professor Ilse Lehiste, professor i lingvistik, Ohio State University
Fil lic Nils Palmborg, Lund

1981

Fil mag Barbro Edlund, Lund

1980

Fil lic Sven Alfons, konsthistoriker, Djursholm
Överantikvarie Margareta Biörnstad, Stockholm
Professor Wolfram Eberhard, professor emeritus i sociologi, University of California, Berkeley, bostadsort Berlin
F chefredaktören Eric Hegge, Halmstad

1979

Fil dr Thorkild Bjørnvig, litteraturvetare, författare, poet, Samsö
Professor F J Billeskov Jansen, professor emeritus i dansk litteratur, Københavns Universitet
Professor Søren Egerod, professor i sinologi och sydostasiatiska språk, Københavns Universitet

1978

Professor Eli Fischer-Jørgensen, professor i lingvistik, Københavns Universitet
Bokförläggare Emil Thomse, Tórshavn

1977

Redaktör Agne Hamrin, Rom
Folkskollärare Ivar A Johansson, Hässleholm
Kapten Nils Strömbom, Varberg

1976

Professor Randolph Quirk, professor i engelsk språk- och litteraturvetenskap, University College London
Fil dr Herbert Rosenberg, föreläsare i musikvetenskap, Köpenhamn
Kyrkoherde Curt Wallin, Tomelilla

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-01-16