Lärarförslagsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Lärarförslagsnämndens uppgift är i första hand att bereda ärenden som gäller sådana akademiska anställningar som kräver doktorsexamen, dvs anställning som professor, universitetslektor (inklusive biträdande universitetslektor) och postdoktor. Nämnden bereder även anställning av universitetsadjunkter och beslutar om antagning av oavlönad docent. 

Nämnden består av fasta ledamöter – fyra lärare och två studenter – som representerar sina respektive fakultetsområden. För varje ärende utses särskilda sakkunniga inom det ämnesområde som är aktuellt för att lämna yttranden som beslutsunderlag för nämnden. De sakkunniga är tre vid tillsättande av professorer och två vid tillsättande av universitetslektorer inklusive biträdande universitetslektorer. Vid beslut om antagning av oavlönad docent utses en sakkunnig. Vid tillsättning av postdoktorsforskare utses en extern expert.

Anvisningar för sökande till läraranställningar 

Ytterligare information om antagning av oavlönade docenter

Ledamöter

Suppleanter

Sekreterare

Kontaktinformation

Sekreterare i lärarförslagsnämnden
Anna Kvist
anna.kvistkansliht.luse

Jeanette Lunde
jeanette.lundekansliht.luse

Vårterminen 2024

Sammanträdesdatum: 
Måndagar, vanligen 13.15-16.00

 • 15 januari
 • 5 februari
 • 26 februari
 • 18 mars
 • 8 april
 • 29 april
 • 20 maj
 • 10 juni
 • 24 juni* 

*Sammanträdet 24 juni genomförs digitalt. Vid sammanträdet hanteras endast ärenden som tidigare bordlagts.
 

Sammanträdesdatum:
Onsdagar, vanligen 9.15-12 

 • 24 januari
 • 7 februari
 • 28 februari
 • 13 mars
 • 3 april
 • 24 april 
 • 22 maj
 • 5 juni 
 • 26 juni*

* Vid sammanträdet 26 juni hanteras endast ärenden som tidigare bordlagts.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-03