Lärarförslagsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Lärarförslagsnämndens uppgift är i första hand att bereda ärenden som gäller sådana akademiska anställningar som kräver doktorsexamen, dvs anställning som professor, universitetslektor (inklusive biträdande universitetslektor) och postdoktor. Nämnden bereder även anställning av universitetsadjunkter och beslutar om antagning av oavlönad docent. 

Nämnden består av fasta ledamöter – fyra lärare och två studenter – som representerar sina respektive fakultetsområden. För varje ärende utses särskilda sakkunniga inom det ämnesområde som är aktuellt för att lämna yttranden som beslutsunderlag för nämnden. De sakkunniga är tre vid tillsättande av professorer och två vid tillsättande av universitetslektorer inklusive biträdande universitetslektorer. Vid beslut om antagning av oavlönad docent utses en sakkunnig. Vid tillsättning av postdoktorsforskare utses en extern expert.

Anvisningar för sökande till läraranställningar 

Ytterligare information om antagning av oavlönade docenter

Ledamöter

Suppleanter

Sekreterare

Kontaktinformation

Sekreterare i lärarförslagsnämnden
Anna Kvist
anna.kvistkansliht.luse

Jeanette Lunde
jeanette.lundekansliht.luse

Höstterminen 2023

Sammanträdesdatum: 

 • Måndag 28 augusti
 • Måndag 18 september
 • Måndag 9 oktober
 • Måndag 30 oktober
 • Måndag 20 november
 • Måndag 11 december

Sammanträdesdatum:

 • Onsdag 6 september
 • Onsdag 4 oktober
 • Onsdag 25 oktober
 • Onsdag 15 november
 • Onsdag 6 december
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-09-18