Lärarförslagsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Lärarförslagsnämndens uppgift är i första hand att bereda ärenden som gäller sådana akademiska anställningar som kräver doktorsexamen, dvs anställning som professor, universitetslektor (inklusive biträdande universitetslektor) och postdoktor. Nämnden bereder även anställning av universitetsadjunkter och beslutar om antagning av oavlönad docent. 

Nämnden består av fasta ledamöter – fyra lärare och två studenter – som representerar sina respektive fakultetsområden. För varje ärende utses särskilda sakkunniga inom det ämnesområde som är aktuellt för att lämna yttranden som beslutsunderlag för nämnden. De sakkunniga är tre vid tillsättande av professorer och två vid tillsättande av universitetslektorer inklusive biträdande universitetslektorer. Vid beslut om antagning av oavlönad docent utses en sakkunnig. Vid tillsättning av postdoktorsforskare utses en extern expert.

Anvisningar för sökande till läraranställningar 

Ytterligare information om antagning av oavlönade docenter

Ledamöter

Suppleanter

Sekreterare

Kontaktinformation

Sekreterare i lärarförslagsnämnden
Sofia Kvarnbo
sofia.kvarnbokansliht.luse​​​​​​​

Sammanträdestider

Höstterminen 2022

 • 16 november
 • 7 december
 • 21 december

Vårterminen 2023

Sammanträdesdatum: 

 • Måndag 16 januari
 • Måndag 6 februari
 • Måndag 27 februari
 • Måndag 20 mars
 • Onsdag 12 april
 • Måndag 24 april
 • Måndag 15 maj
 • Onsdag 7 juni*
 • Måndag 19 juni

Sammanträdesdatum:

 • Onsdag 18 januari
 • Onsdag 8 februari
 • Onsdag 1 mars
 • Onsdag 22 mars
 • Onsdag 12 april
 • Onsdag 26 april
 • Onsdag 17 maj
 • Onsdag 7 juni*
 • Onsdag 21 juni
   

 *7 juni är sista sammanträdena till vilka institutionerna kan inkomma med nya ärenden. Vid sammanträdena den 19 respektive 21 juni behandlas endast ärenden som behövt bordläggas vid tidigare sammanträden.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-11-23