Retrodigitalisering

I skriftseriernas arbete med att tillgängliggöra HT-fakulteternas forskning ingår retrodigitalisering. Till exempel innebär det digitalisering av äldre serier som tidigare bara funnits i tryckt form, böcker som getts ut på förlag som upphört med sin verksamhet eller enskilda volymer som enbart finns i ett fåtal tryckta exemplar. Under 2019 och 2020 har vi sammanlagt retrodigitaliserat över 100 volymer, däribland avhandlingar utgivna av bokförlaget Sekel, äldre titlar ur Studia historica Lundensia samt stora delar av Ugglan, Absalon och Lund Studies in English. Har du förslag på en serie eller en enskild volym som borde retrodigitaliseras? Kontakta oss på skriftserierht.luse

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15