Internationella möjligheter på hemmaplan

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Vi lever i en global värld och därför är det viktigt att man lär känna andra kulturer och levnadssätt. Du kommer att ha stor nytta av det om du arbetar i en internationell verksamhet men även i ditt dagliga liv. Visst är det roligt och spännande att lära känna personer som ser världen på ett litet annat sätt än vad du gör. Du kommer att lära dig massor, lära känna dig själv och utvecklas som person.

Här kommer några förslag på vad du kan göra:

Kurser och program

Möten med människor

Genom att lära känna människor från andra kulturer öppnas världen för dig. Möt nya vänner både på och utanför universitetet.

Certificate of International Merits (CIM)

Vill du jobba aktivt med att utveckla din interkulturella kompetens och få det dokumenterat?

Kontaktuppgifter, HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Senior International Officer
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Senior International Officer
Elena Vinci
046-222 8075
073-075 77 16
elena.vinciht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-04-18