Andrea Mervik

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Andreas bästa tips är som följer: ”Avsätt tid efteråt för att smälta det du lärt dig, fundera på hur du rent praktiskt vill jobba vidare med materialet och hur du bäst delar med dig av kunskapen till dina kollegor”.


Hej Andrea, vem är du och vad arbetar du med?
Jag arbetar som bibliotekarie vid HT-biblioteken.

För ett par år sedan reste du iväg på personalmobilitet till Oxford. Hur kom du på att du ville göra det?
Min kollega som också jobbar med forskningsstöd tipsade mig om sommarkursen i digital humaniora, som erbjöd möjlighet till fördjupning i många av de frågor vi jobbar med. Genom kursen såg jag också möjlighet att träffa andra med olika ingångar i dessa frågor, forskare såväl som personer i stödfunktioner som jag själv. Kursen hette ”Digital Humanities at Oxford Summer School 2018”.

Hur länge var du iväg? Vad bestod utbytet av, vad fick du uppleva?
Jag var där en arbetsvecka. Det var en intensiv kurs med många föreläsningar och workshops. Jag lärde mig mycket, en hel del praktiskt om flera olika verktyg för bearbetning av data, men fick också en inblick i hur olika forskningsprojekt arbetat med datahantering. Jag, liksom de flesta andra deltagarna på kursen, bodde på Keble College. Det var intressant att få tillträde till ett av Oxfords välkända colleges där så många makthavare och välrenommerade forskare läst. Att också utforska Oxford är spännande ur ett historiskt perspektiv och ibland får man en känsla av déjà vu bland de vindlande kullerstensgatorna och pampiga byggnaderna, inte minst the Old Bodleian Library, som ju är väldokumenterade i litteratur och film.

Hur var mötet med andra kollegor i Oxford?
Jag träffade kursdeltagare från många delar av Europa, som delade med sig av sina erfarenheter och funderingar. Det breddade och fördjupade min bild av både forskningen och forskningsstödsverksamhet.

Vad var mest givande?
Att ta del av en fördjupad diskussion kring vad digital humaniora kan innefatta, både på ett teoretiskt plan och på ett praktiskt, via exempel från många olika sorters projekt. Vid flera tillfällen sedan dess har jag också haft stor glädje av det jag lärde mig om olika verktyg för att organisera, analysera, tvätta och visualisera data.

Vad var mest utmanande?
Att bearbeta allt jag fick höra för att få så mycket ut av kursen som möjligt, både för egen del och mina kollegors. Rent praktiskt var också värmen den sommaren ett problem, särskilt i gamla byggnader utan fläkt eller AC.

Fick du ta igen en massa arbete då du kom hem igen?
Mitt utbyte gjordes under sommaren så vad jag minns hade jag inte så mycket att ta igen. Däremot lade jag en del arbete på att förmedla det jag lärt mig till mina kollegor.

Skulle du rekommendera detta för andra kollegor?
Ja absolut. Kursen är intensiv men erbjuder goda möjligheter till kompetens­utveckling.

Har du några tips till andra anställda som vill resa ut och jobbskugga i tjänsten?
Avsätt tid efteråt för att smälta det du lärt dig, fundera på hur du rent praktiskt vill jobba vidare med materialet och hur du bäst delar med dig av kunskapen till dina kollegor.

 

Hur upplever internationella gäster Lunds universitet?

Är du intresserad av att välkomna en ny internationell gäst eller medarbetare?

Kontakta HT-internationella kontoret!

Kontaktuppgifter HT-internationella kontoret

E-post
internationalht.luse

Besöksadress
SOL, Helgonabacken 12, rum A141 - A143, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046-222 8773
Fanni Faegersten

Internationell koordinator
Katarina Wingkvist
046-222 8075
Katarina Wingkvist

Internationell handläggare
Lina Södergren
+46 (0)46 222 3424
Lina Södergren

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-06-03