Krishantering

På den här sidan finns HT-fakulteternas krishanteringsplan för nedladdning.

Planen behandlar inte frågor som tas upp i särskilda dokument och föreskrifter, såsom bränder och psykosociala frågor. HT-fakulteternas krishanteringsplan tar upp hantering och efterarbetet av en akut kris. Planen innehåller en samling bra-att-ha-länkar som kan vara användbara vid en kris samt en mall och en checklista för vilka rutiner som bör följas när ett dödsfall inträffar.

Planen är tillämpbar för händelser som drabbar såväl anställda som studenter.
 

Ladda ner HT-fakulteternas krishanteringsplan

Kontakta arbetsmiljösamordnaren om du vill få en tryckt version av foldern.

Kontaktinformation

Arbetsmiljö- och SFAD-samordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoskakansliht.luse

Bra-att-ha-länkar

Information och länkar till olika avdelningar, sektioner och stödfunktioner.

Bilaga: Ta emot information om händelsen

Ladda ner en pdf med formulärfunktion.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2022-02-14