Krishantering

Ibland inträffar plötsliga och allvarliga händelser som vi inte kunnat förutse. Det kan vara händelser av varierande omfattning; allt från något som händer den enskilda individen till händelser vid en institution, fakulteterna eller hela universitetet.  

Krisorganisation vid Lunds universitet

Det finns en kris- och beredskapsplan som beskriver hur universitetet hanterar kriser och allvarliga händelser. Den handlar bland annat om att en krisorganisation ska finnas och att det ska finnas rutiner. Kris- och beredskapsplanen utgår från principen att en verksamhet bedrivs på ordinarie sätt även under en kris, så långt det är möjligt.

Lunds universitet har en central krisledning på rektorsnivå och som stöd till denna finns ett centralt krisledningsstöd. Fakulteterna och motsvarande verksamheter ansvarar för sin egen krisberedskap med lokala kris- och beredskapsplaner och lokala krisorganisationer som följer den ordinarie ledningsstrukturen.

Läs mer i Lunds universitets kris-och beredskapsplan (PDF 538 kB, ny flik)

Fakulteternas rutiner vid krissituationer

Syftet med kris- och beredskapsplanen är att skapa handlingsberedskap för en sammanhållen och tydlig ledning och att utveckla rutiner för insatser vid allvarliga händelser av varierande omfattning.

Läs mer i HT-fakulteterna kris- och beredskapsplan

Fakulteternas rutiner vid dödsfall

På intranätet finns fakulteternas rutiner vid dödsfall inklusive mallar och checklistor.

Läs mer på intranätet

Få information i krissituationer

Säkerhetschefen på LU rekommenderar att alla anställda ser till att deras jobbmobil och/eller privata mobilnummer finns registrerat i LUCAT för att snabbt få information i krissituationer. Dina privata uppgifter syns inte på webben när andra söker efter dina kontaktuppgifter.
Uppdatera dina kontaktuppgifter i LUCAT

Rapportera händelser

Rapportera alla händelser. Ingen händelse är för liten att rapportera! Det kan exempelvis röra sig om

  • iakttagelser
  • inbrott
  • stöld
  • förlorade nycklar
  • förlorat passerkort
  • hot eller våld.

Läs mer och fyll i en händelserapport på Lunds universitets Medarbetarwebb.
På Medarbetarwebben kan du även läsa mer om hur du rapporterar tillbud och arbetsskador.

Kontaktinformation

Arbetsmiljö- och SFAD-samordnare, Kansli HT
Isabella Grujoska
046-222 72 35
isabella.grujoska@
kansliht.lu.se

Kriskommunikations­ansvarig, Kansli HT
Louice Cardell Hepp
louice.cardell_hepp@­­
kansliht.lu.se

046–222 32 42

Bra-att-ha-länkar

Information och länkar till olika avdelningar, sektioner och stödfunktioner.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-01-09