Internationella kontoret

Humanistiska och teologiska fakulteterna

HT-fakulteternas internationella kontor stödjer institutionerna i deras internationaliseringsprocess.

Kontoret hanterar bland annat internationella mobilitetsavtal, handlägger personal- och läraruppdrag, studentmobilitet (in- och utresande utbytesstudenter) och fakulteternas SAS-kurser (Special Area Studies).

Internationella kontoret, HT

internationalht.luse

Besöksadress

SOL, Helgonabacken 12
Rummen A141-143
Lund

Postadress

Box 201
221 00 Lund

Karta

Personal vid Internationella kontoret

Internationell koordinator
Fanni Faegersten
046 222 87 73
fanni.faegerstenht.luse

Internationell koordinator
Elena Vinci
046 222 80 75
elena.vinciht.luse

Internationell handläggare
Lina Södergren
046 222 3424
lina.sodergrenht.luse

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-09-18