Systematiskt brandsskyddsarbete

Humanistiska och teologiska fakulteterna

För att uppfylla lagkraven (lagen om skydd mot olyckor) om brandskydd ska fastighetsägare och verksamhetsutövare bedriva ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete under byggnadens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

HT-fakulteterna bedriver ett systematiskt brandskyddsarbetet, vilket innebär att man kontinuerligen undersöker, riskbedömer, åtgärdar samt kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet. Allt arbete dokumenteras. 

Kontaktinformation

Brandskyddsansvarig för de gemensamma utrymmena på LUX/SOL
Charlotte Tornbjer
046-222 64 74, 0706-814169
forestandare@lux.lu.se

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-11-30