Finansiering och stipendier

Att studera utomlands medför en del merkostnader vilket är viktigt att ta med i beräkningen när du söker utbytesstudier. Som utbytesstudent behöver du inte betala någon studieavgift, men det kan tillkomma avgifter för språktest, visum, försäkring, vaccination med mera. I regel är det höga kostnader för boende och resor till och från destinationen.

Med tanke på eventuella merkostnader rekommenderar vi att du gör en preliminär budget inför din ansökan.

Åker du till någon av de europeiska högskolorna som ingår i Erasmus+ är du berättigad till ett Erasmusstipendium. Gör du inte det behöver du söka stipendier på egen hand.

Tänk på att du kan alltid söka extra medel hos Centrala studiestödsnämnden för utbytesstudier. 

Hemsidor som kan hjälpa dig i ditt arbete med att söka stipendier

  • Du har möjlighet att söka stipendier från stiftelser anknutna till Lunds universitet. På Lunds universitets hemsidor om finansiering och stipendier hittar du information om Akademiska föreningens stipendier, institutions- och fakultetsstipendier, resestipendier med mera. Ta särskilt en titt på universitets- och nationsstipendierna där du hittar omkring 250 stipendier. Utlysningen sker i början av varje termin
  • Du kan söka Crafoordska stiftelsens resestipendium. För att vara behörig att söka måste du bland annat vara registrerad för heltidsstudier vid Lunds universitet och ha minst 180 hp vid utresa varav minst 60 hp vid Lunds universitet

  • Svenska Institutet är en annan källa för stipendier
  • Helge Ax:son Johnsons stiftelse beviljar endast bidrag till utlandsstudier när motsvarande studiemöjlighet saknas inom landet. 
  • Om du vill resa på egen hand kan du söka stipendier genom Gunvor och Josef Anérs stiftelse
  • Uppfostringsfonderna delar ut stipendier till behövande unga studenter som studerar vid gymnasium eller högskolan/universitet
  • Om du ska studera i Frankrike har du möjlighet att söka Tessinsällskapets stipendium
  • Om du ska studera i Tyskland kan du använda dig av DAAD Scholarship programmes databas
  • European Funding Guide ger dig tips på olika alternative inom Europa
  • Om du ska resa till Japan finns det information om stipendier på japanska ambassadens hemsida
En blå sparbössa

Leta stipendier på Lunds universitets hemsida

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-03-28