Vad är diskriminering?

  • Direkt diskriminering är om någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation och om detta kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna.
  • Indirekt diskriminering är om någon missgynnas genom att en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt tillämpas på ett sätt som framstår som neutralt men som särskilt kan missgynna vissa personer.

  • Bristande tillgänglighet är om en person med en funktionsnedsättning missgynnas i förhållande till personer som saknar funktionsnedsättningen, och om verksamheten inte har vidtagit de åtgärder som skäligen hade kunnat vidtas.

  • Instruktioner att diskriminera innebär att en ansvarig person ger order eller instruktioner om att diskriminera någon på ett sätt som avses i de ovanstående styckena.

    Universitetet har skyldighet att utreda de två sista, både som utbildningssamordnare och arbetsgivare:

  • Trakasserier

  • Sexuella trakasserier
 Läs mer om dessa två under Vad är trakasserier och kränkande särbehandling?
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-07-01