Alla skriftserier vid HT

Här hittar du de över 40 olika skriftserier som ger ut böcker, antologier och avhandlingar inom de humanistiska och teologiska ämnena i Lund. Serierna listas under sex huvudrubriker: Filosofi och religion; Historia och arkeologi; Kulturvetenskaper; Mediehistoria; Språk och litteratur; samt Utbildningsvetenskap. Om du hellre vill ha hela listan över serierna i bokstavsordning, klicka på Alla serier i bokstavsordning. Under rubriken Fritt tillgängliga böcker har vi samlat alla våra open access-publikationer. Klickar du på Böcker utanför serier hittar du universitetsutgivna böcker som inte hör till någon av den enskilda skriftserierna. Under rubriken Our books in English hittar du de engelskspråkiga böcker vi gett ut sedan år 2000, och under Other foreign languages kan du på samma sätt söka böcker på franska, tyska, italienska och spanska. På Samtliga volymer... kan du söka bland titlarna i bokstavsordning och kronologisk ordning.
Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15