Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott (AU) bereder viktigare ärenden inför fakultetsstyrelsen och beslutar i vissa frågor på delegation.

AU består av dekanus, tre prodekaner, en doktorandrepresentant samt två studeranderepresentanter. Företrädare för fackliga verksamheter har rätt till närvaro för preciserad information.

Huvudföredragande är kanslichefen och sekreterare är också från kansliet.

Ledamöter

Sekreterare

Kontaktinformation

Sekreterare i arbetsutskottet
Anna Alsmark
anna.alsmarkkansliht.luse​​​​​​​

 

Sammanträdestider

Vårterminen 2023

 • 11 januari (med JLM)
 • 15 februari
 • 8 mars
 • 19 april (med JLM)
 • 10 maj
 • 14 juni

Höstterminen 2023

 • 30 augusti
 • 13 september,
 • 18 oktober (med JLM)
 • 22 november
 • 13 december

Sammanträden äger normalt rum kl. 09.1512.00.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-11-01