Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott (AU) bereder viktigare ärenden inför fakultetsstyrelsen och beslutar i vissa frågor på delegation.

AU består av dekanus, tre prodekaner, en doktorandrepresentant samt två studeranderepresentanter. Företrädare för fackliga verksamheter har rätt till närvaro för preciserad information.

Huvudföredragande är kanslichefen och sekreterare är också från kansliet.

Ledamöter

Sekreterare

Kontaktinformation

Sekreterare i arbetsutskottet
Cecilia Bergsten
046-222 72 26
cecilia.bergstenkansliht.luse

Sammanträdestider

Höstens sammanträden 2020

26 aug (LSK, JLM)
16 sep (infrastrukturenheterna)
21 okt
25 nov (LSK, JLM)

Vårens sammanträden 2021

13 januari
17 februari (LSK + AU, JLM)
10 mars (infrastukturenheterna)
14 april
5 maj (LSK + AU, JLM)
16 juni

Sammanträden äger normalt rum kl.09.15-12.00.