lu.se

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsens arbetsutskott (AU) bereder viktigare ärenden inför fakultetsstyrelsen och beslutar i vissa frågor på delegation.

AU består av dekanus, tre prodekaner, en doktorandrepresentant samt två studeranderepresentanter. Företrädare för fackliga verksamheter har rätt till närvaro för preciserad information.

Huvudföredragande är kanslichefen och sekreterare är också från kansliet.

Ledamöter
Sekreterare

Kontaktinformation

Sekreterare i arbetsutskottet
Cecilia Bergsten
046-222 72 26
cecilia.bergstenkansliht.luse

Sammanträdestider

Vårens sammanträden 2020
8 jan
12 feb (LSK, JLM)
11 mars (Infrastrukturenheterna)
15 april
6 maj (LSK, JLM)
10 juni

Sammanträden äger normalt rum kl.09.15-12.00.